Naslovna Vesti Evo šta će doneti novi pravilnik o proizvodnji mleka!

Evo šta će doneti novi pravilnik o proizvodnji mleka!

3514
0
Pravilnik za mleko i mlekare
foto: shutterstock.com

Jasan stav svih nas je da pošto-poto hoćemo pod skute EU i pored toga što puno toga ne znamo o svim onim pravilima i zakonitostima koje odavno, u uređenim zemljama EU, svakako postoje. Nemamo ništa protiv takvog uređenja, ali zaista puno vode mora da prođe našim rekama dok ne postignemo taj nivo koji se u pomenutim zemljama stvarao decenijama.

Jedan u nizu ka unapređenju naše poljoprivrede i uređenje proizvodnje mleka jeste i novi pravilnik koji počinje da važi od sledeće godine, a tiče se izmene o kvalitetu mleka koje se daje u otkup. To znači da kvalitet mleka neće određivati procenat ukupne mlečne masti, već sadržaj somatskih ćelija.

Novim Pravilnikom, broj somatskih ćelija u mleku je ograničen na 400.000 po mililitru otkupljenog mleka. Tako da je sada broj mikroorganizama za prvu klasu otkupljenog mleka do 100.000, za drugu do 400.000 i treću klasu preko ovog broja.

Ako se utvrdi da u mleku ima više od 400.000 somatskih ćelija, to je znak da neko grlo stoke, koje se muze, boluje od mastitisa, odnosno upale vimena.

Ukoliko se u zbirnom uzorku mleka uzetog sa nekog sabirališta nađe od 500.000 do million somatskih ćelija po mililitru, to ukazuje na činjenicu, da je ova bolest rasprostranjena na 30% muznih krava, što će automatski dovesti u pitanje da li da se od tog proizvođača dalje uzima mleko ili ne. To opet ima za posledicu ukidanje malih proizvođača koji su do sada neku crkavicu zarađivali noseći mleko u kantama i predavali u otkup manjim lokalnim mlekarama.

Osnovna ideja ovog pravilnika jeste da se konačno uvede red i povede računa o higijeni koja je izuzetno važna!

Problema ima puno, naročito kod muže jer se ne sprovodi higijena vimena, pa lako dolazi do pojave mikroorganizama koji su nepoželjni.

Veliki proizvođači koji vode računa o svojim grlima, imaju sisteme za mužu gde mleko ide odmah u laktofriz i tu novi pravilnik neće ni najmanje narušiti njihovu proizvodnju.

Problemi se mogu javiti kod manjih, koji nemaju laktofriz , koji ne sprovode higijenu kako treba, koji nose mleko u kantama do otkupnih stanica i kojima mleko otkupljuju manje mlekare, koje isto tako ne vode računa i sprovode samo one osnovne mere koje zakon nalaže.

Ne zna se tačan broj tih malih mlekara i ovaj pravilnik gazi baš takve, male i slabo razvijene. I sve bi to bi bilo u redu, kada bi se tim malima pomoglo određenim merama, kada bi se naučili kako da rade, kada bi se stimulisali da se razviju i povećaju.

Možda će ovaj pravilnik donekle i pomoći da se to i dogodi

Ali ako posmatramo ovu meru sa stanovišta opšteg zdravstvenog i higijenskog stanja trebalo bi je podržati, mada surovi kapitalizam nema milosti. On gazi sve nejake i slabe, ali daje šansu svima koji hoće žele i imaju strpljenja i snage.

Na žalost, kod nas se još uvek nisu stekli uslovi da se razviju ti slabiji koji tavore decenijama.

Hoće li im se pomoći ili će se pustiti niz vodu, ostaje da se vidi. Ali najavljeni pravilnik svakako stupa na snagu za koji mesec, pa bi valjalo razmišljati na vreme i preprimiti se koliko god se može.

Sa druge strane, svi oni koji se držanjem muznih krava bave ozbiljno i profesionalno pa bili mali, srednji ili veliki i te kako vode računa o higijeni i pranju vimena pre muže.

Za takve proizvođače ovaj pravilnik ne bi trebalo da ima nikakvu smetnju ni otežavajuću okolnost, već bi samo ozvaničio ono što se i do sada radilo a to je , poštovanje svih pravila i propisa o higijensko – tehničkim merama muže i daljeg čuvanja i transporta sveže pomuženog mleka.

Tekst priredio: dipl. inž. Goran Veljković