70 odsto manje kiše u junu loše utiče na sve poljoprivredne kulture

  454
  0

  Vremenske (ne)prilike, kao što su manjak kiše i tropske temperature, pogodovale su razvoju bolesti i štetočina, te je zaštita samim tim bila intezivnija na poljima. Prema podacima PKS-a, visoke spoljne temperature su uticale na gubitak vlage strnih žita. Ovo je pozitivno sa stanovišta čuvanja hlebnog zrna.

  Kukuruz je u različitim fazama metličenja i svilanja i na osnovu podataka sa terena je uočeno da su biljke kukuruza uspele da formiraju klip, a da je na ranijim setvama oplodnja ostvarena.

  Što se tiče suncokreta,  u PKS-u su naveli da vrlo dobro podnosi sušu. Suncokret je biljna vrsta koja ima veoma moćan (snažan) koren, to jest dobru pokrovnost na parceli i dobro čuva vlagu.

  Prema procenama PKS-a, trenutni vremenski uslovi ne mogu da naškode prinosu šećerne repe. Ta kultura je dobre pokrivenosti i širokog lista, pa voda iz zemljišta teže isparava. Ali šećerna repa je osetljivija na bolesti pre svega na sivu pegavost.

  Soja spada u najosetljivije uljarice na nedostatak vlage i nisku relativnu vlažnost vazduha, budući da se trenutno nalazi u fazi cvetanja i formiranja mahuna. Pa tako visoke temperature mogu da prekinu dalje formiranje mahuna i da utiču na smanjenje prinosa.

  Međutim, još uvek je rano za procenu eventualnog manjka prinosa ove godine, kako saznaje Tanjug.

  Izvor: Blic