Aplikacija o zdravstvenom stanju životinja

    2029
    0

    Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede lansirala je softversku aplikaciju za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja. Ovom aplikacijom će se ubrzati procedura izdavanja veterinarske dokumentacije, koja je veoma važna za promet životinja. Takođe, ovom aplikacijom biće omogućena veća kontrola zaraznih bolesti, jer sistem automatski blokira gazdinstvo gde je primećena bolest i onemogućava kretanje životinja – rekla je za Novosti Emina Milakara v.d. direktora Uprave. Aplikacija će biti predstavljena na 28. Savetovanju veterinara, koje se održava na Zlatiboru do 10. septembra. Ovim će mogućnost pravljena grešaka biti smanjena jer se podaci sa laboratorijama, koje vrše ispitivanje razmenjuju u realnom vremenu i ukoliko svi podaci nisu validni uverenje neće biti izdato.