Aplikacija za praćenje useva

    404
    0

    Zajednički istraživački centar Evropske komisije (Joint Research Centre – JRC) omogućava preko elektornske usluge JRC MARS Explorer da internet korisnici širom Eu mogu da prate vremenske uslove i useve u relnom vremenu. Bilten daje mesečne informacije o vremenskim uslovima, monitoringu useva i prognozama prinosa za zemlje članice EU i susedne zemlje. Podaci o vremenu zasnivaju se na zapažanjima nekoliko hiljada meteoroloških stanica širom Evrope, dok simulacije koje koriste računarski model pružaju informacije o usevima. Korisnici mogu da vide: prosečnu, minimalnu i maksimalnu temperaturu , klimatski vodni bilans, broj hladnih dana (sa minimalnom temperaturom manjom od 0 stepeni) i broj vrućih dana (sa maksimalnom temperaturom preko 30 stepeni), broj dana sa značajnim padavinama, nivo padavina i zbir aktivnih temperatura tokom određenog perioda.