Naslovna PR AS silažni hibridi kukuruza – pravi izbor za pripremu visokokvalitetne silaže

AS silažni hibridi kukuruza – pravi izbor za pripremu visokokvalitetne silaže

1121
0
as 144 s
as 144 s

Jedan od načina unapređenja proizvodnje i kvaliteta silaže je pravi izbor hibrida za silažu i adekvatna primena agrotehničkih mera koje će omogućiti da ta proizvodnja bude ekonomična i profitabilna.

Pravi izbor su AS SILAŽNI HIBRIDI KUKURUZALEAFYMax.

Naziv lisnati (LEAFYMax) su dobili po genu koji utiče na formiranje listova , 12 i više iznad klipa, što nije slučaj kod običnih hibrida.

Prednost ovih hibrida tek počinje sa većim brojem listova iznad klipa, jer svaki deo strukture biljke je procesom oplemenjivanja usmeren da zadovolji potrebe kvalitetne ishrane mlečnih i tovnih grla.

silaža
silaža

Visok kvalitet silaže, ovih hibrida dolazi usled smanjenog sadržaja lignina (komponenete celuloze) u biljci kukuruza, što značajno povećava svarljivost i iskorišćenje spremljenog hraniva. Komušina na klipu je zbijena, veoma sporo otpušta vlagu iz zrna, te produžava optimalno vreme za spremanje silaže.

Klip je krupan sa krupnim zrnom, mekog endosperma (brašnavo zrno) te se kao takvo lako vari od strane životinja.

Jednostavno rečeno količina i kvalitet mesa i mleka zavise od količine i kvaliteta silaže kojom hranite stoku.

LEAFYMax hibridi su isključivo namenjeni za spremanje visoko kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza.

Koriste se u ishrani preživara, posebno mlečnih krava i tovnih goveda.

IZABERI NAJBOLJE – AS HIBRIDE