Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo BALANS ZA BURAG: šta uzrokuje probleme sa buragom?

BALANS ZA BURAG: šta uzrokuje probleme sa buragom?

2641
0

Ove probleme mogu uzrokovati razne stvari. Mi, kao De Heus specijalisti, redovno se susrećemo sa kiselom indigestijom, acidozom buraga koja je uzrokovana relativno brzo varljivim (“brzim”) silažama.

U praksi, čini se da su posebno prva i druga sečena silaža mnogo brže svarljive nego što se prvobitno mislilo. U teoriji, silaže se čine sporim, ali su u stvarnosti mnogo brže vare.

YouTube Screenshot
Izvor: DR YEDLA ANIMAL DOCTOR

Šta farmer na mlečnoj farmi može povodom ovoga da učini?

Ovo možete osetiti, videti i namirisati u silaži. Obratite pažnju u slučaju silaža kod kojih je silirana bilka uvela, silaža je vlažna na dodir i miriše kiselije. Kada ovo detektujete, znaćete da morate da zamenite obrok.

U slučaju da vam ovi znaci promaknu i takva silaža čini deo obroka za goveda, primetićete više tipičnih karakteristika među kravama muzarama. Videćete promene u stajnjaku, pozadina krava će često biti ,,prljava”, a usta mogu peniti. U uznapredovaloj fazi, krava će ležati sa ,,uvrnutim vratom” (glava na buragu).

Izvor: Bolja zemlja

Pored toga, moguće je da tokom dužeg perioda proizvodnja mleka opadne, bez mogućnosti da se utvrdi stvarni uzrok. Na modernim farmama, redovno ćete viđati smanjenu aktivnost robota za izmuzavanje. Sve ove karakteristike mogu ukazivati na to da burag više nije zdrav. 

Naravno, videćete i promenu u proizvodnji mleka. Proizvodnja mleka je umerena, a sadržaj nije tako dobar. Posebno može biti niska koncentracija masti. Kada je burag nestabilan tokom dužeg perioda, plodnost može dodatno opasti i mogu se javiti problemi sa papcima.

krava
Photo by Etienne Girardet on Unsplash

Kako se ovo može ispraviti?

Kada opazite ove probleme, možete zatražiti pomoć od jednog od De Heusovih stručnjka za mlečne krave. Mi, zajedno sa farmerima, tražimo mogućnosti za učinimo obrok sporije svarljivim.

Počinjemo proverom da li je moguće izvršiti korekcije upotrebom drugih hraniva dostupnih na farmi. Na primer, pomoću silaže koja je sporo svarljiva. Silaža ovog karaktera se može savršeno dobro kombinovati sa brzo svarljivom silažom. Ključ je u traženju sporije hrane sa adekvatnom strukturom.

Foto: Bolja zemlja

Ukoliko korekcija pomoću drugih silaža nije moguća, pametno je početi sa istraživanjem dopunske hrane. Za ovu svrhu je dostupno nekoliko opcija. Na primer, možete odlučiti da primenite minimum 150 grama sode bikarbone po kravi po danu. Ovo možete učiniti direktno na hranilici, ali je bolje uključiti sodu bikarbonu u mešalicu za hranu.

Drugo rešenje je da se obrok koriguje mešanjem ljuski soje ili drugih proizvoda bogate strukture, poput sena i slame uljane repice. Važno je prebaciti se na peletiranu hranu sa visokim nivoom sirovih vIakana. De Heus nudi širok opseg peletirane hrane za krave muzare koji će vam pomoći da to postignete. Krave će izgledati bolje, postaće aktivnije i proizvodiće bolje đubrivo.

Foto: Pixabay/BorgMattisson

U bliskoj budućnosti će doći do prelaza na obrok ispaše. Kako ovo utiče na balans buraga?

To je dobro pitanje, jer ovo zaista može uticati na balans buraga. Ukoliko farmer primenjuje ispašu, važno je obezbediti da krave koje počnu sa ispašom to čine sa optimalnim zdravljem buraga.

Burag krave mora biti savršeno zdrav da bi se sveža trava, koja takođe može biti brzo svarljiva, propisno fermentisala. Pored toga, sastav sveže trave umnogome varira, na primer zbog vremenskih uslova, te je kravi teško da se prilagodi na ove promene. Ovo važi i za farmere na mlečnim farmama koji čuvaju krda u zatvorenom i hrane ih svežom travom na ogradi sa hranilicom.

Foto: Pixabay

Zbog toga je važno da se prelaz na svežu travu izvrši što je izbalansiranije moguće. Kada krave počnu sa ispašom, preporučuje se da se ovo radi u fazama. Tokom prve faze, pustite krave napolje isključivo popodne, na primer. Kada se burag propisno aklimatzuje, možete produžiti vreme ispaše. Tako burag ostaje stabilan, što omogućava kravi da se prilagodi ovim promenama. Ovo takođe minimizuje rizik od acidoze buraga.

Koji drugi faktori utiču na balans buraga?

U principu, svaka situacija koja uključuje promenu za kravu predstavlja rizik po balans buraga. Stresne situacije posebno mogu uzrokovati acidozu buraga. Na primer, period oko teljenja. Krave koje su se nedavno otelile mogu imati manji unos hrane od željenog, što može dovesti do problema sa buragom. Takva krava često konzumira manje vlaknastog hraniva (shodno tome, manje hrane sa bogatom strukturom), jer se još uvek ne oseća sasvim dobro.

Kravi možete pomoći tako što ćete stimulisati unos hrane i starati se da konzumira dovoljno sirovog vlakna. Period pre teljenja takođe može biti faktor koji ima uticaja na ovaj aspekt. Propisna priprema za period zasušenja obezbeđuje pružanje optimalne podrške kravi.

 

 De Heus Šabac