Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Biljne vaši i cikade na ozimnim usevima – obiđite parcele

Biljne vaši i cikade na ozimnim usevima – obiđite parcele

Ovim štetočinama naročito je prijala topla jesen i visoke temperature koje su zabeležene do sada.

971
0

Na ozimnim usevima pšenice i ječma prisutne su biljne vaši i cikade, a stručnjaci savetuju proizvođače da redovno obilaze svoje njive kako bi na vreme otkrili da li su se štetočine pojavile.

Oprez pojavile se vaši i cikade

“Trenutno stanje ozimnih useva kada je reč o štetočinama, u zavisnosti od parcele, u različiim brojnostima prisutne su biljne vaši i cikade. U pitanju su prenosioci značajnih virusa pšenice i ječma. Biljne vaši prenose virus žute patuljavosti ječma, dok su cikade vektori virusa patuljavosti pšenice” objašnjava za Bolju zemlju dipl.ing. Jovan Krndija koordinator za PIS pri PSSS Kragujevac.

Ovim štetočinama naročito je prijala topla jesen i visoke temperature koje su zabeležene do sada.

Foto: Pixabay

“Kako ni u najavi nema mraza koji bi mogao redukovati populaciju ovih insekata, proizvođačima se preporučuje oprez, redovan obilazak njiva i u slučaju potrebe, hemijski tretman. Suzbijanje se smatra opravdanim u slučaju da su pomenute štetočine prisutne na više od 10% biljaka. Mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin ili bifentrin” savetuje naš sagovornik.

Pravovremena reakcija spašava prinos

Viroze koje ovi insekti prenose mogu imati različit efekat na prinos, zato je veoma važno na vreme reagovati.

„U slučaju rane infekcije, tokom jeseni, u najgoroj varijanti, prinos može potpuno da izostane. Ukoliko do infekcije dođe kasnije, uslediće i određeni pad prinosa, a koliki tačno, to opet zavisi od momenta infekcije. Generalno, može se reći da što je ranija infekcija, drastičniji je pad u prinosu. Zato izostanak pravovremenog tretmana, po postizanju praga štetnosti, može imati veoma negativne posledice. Ipak se očekuje da sa padom temperature i pojavom mrazeva dođe do znatnog smanjenja broja štetočina pa samim tim i umanjene mogućnosti za infekciju” objašnjava Krndija.

U slučaju da proizvođači prilikom obilaska useva primete aktivne rupe od glodara (više od 10 aktivnih rupa po hektaru), preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Tom prilikom potrebno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači, savetuje naš sagovornik.

Foto: Pixabay

Biljne bolesti zaobišle useve

Kada su u pitanju biljne bolesti na ozimnim usevima trenutna situacija je veoma dobra.

„Na pšenici se ne detektuje prisustvo pepelnice i rđe, što jeste slučaj na pojedinim regionima naše zemlje. Na ječmu se u malom procentu uočavaju simptomi mrežaste pegavosti ječma. Proizvođačima se svakako savetuje obilazak površina pod strnim žitima i praćenje razvoja situacije” dodaje Jovan Krndija.

Regionalni centar Kragujevac u okviru svojih redovnih aktivnosti na poslovima prognozno-izveštajne službe nastavlja sa praćenjem ozimih kultura, a aktuelne preporuke i priloge objaviće na svom internet portalu.

Kako izgledaju bolesti

Biljne vaši prenose virus patuljavosti ječma, ali mogu se javiti i na pšenici. Simptomi se se ispoljavaju u vidu hloroze lišća i patuljavosti biljaka. Obolele biljke zaostaju u porastu, slabije se razvijaju, slabije im je razvijen korenov sistem, retko klasaju i plodonose.

Cikada, kao i vaši, može biti prenosilac virusa patuljavosti pšenice. Simptomi kod ranih zaraza su žućenje listova koji kasnije pocrvene. Biljke slabo rastu i klasanje je retko. Ukoliko do zaraze dođe kasnije simptomi su blaži.