Naslovna PR Budućnost danas u zaštiti pšenice

Budućnost danas u zaštiti pšenice

1494
0
pravo vreme za prvi tretman pšenice fungicidima

Koncept zaštite pšenice

U zaštiti pšenice, uvek treba imati u vidu njene potrebe, osobine sorte, karakteristike podneblja i vremenske prilike, primenjenu agrotehniku, adekvatno đubrenje, zaštitu useva, željeni prinos… Ponaosob, svaki od ovih faktora je veliko ograničenje za prinos i kvalitet zrna pšenice. Ovo potenciramo zbog činjenice da se u praksi često zanemaruje skup faktora koji su presudni za prinos, pa se, samo jednom činiocu proizvodnje daje presudan značaj. Zaštita pšenice je sigurno važan činioc prinosa, ali samo uz činjenicu da i ostali elementi moraju biti ispunjeni. To se stalno mora imati na umu ukoliko želimo visoke i stabilne prinose pšenice.

U proteklih dvadesetak godina zaštita pšenice je doživela značajne izmene. U našoj zemlji, za razliku od najbližeg susedstva (Hrvatska, Mađarska) praksa je prihvatila da se pšenica dva puta štiti u toku vegetacije, sa izuzetkom pojedinih većih sistema, gde se pšenica prska tri puta u toku vegetacije. Globalnom promenom klimata, otopljenjem, dolazi do potrebe promene u pristupu zaštite pšenice, a to su nam pokazale i naučile nas prethodne godine. Uzimajući u vidu činjenicu da je najzaslužniji za prinos list zastavičar, zaštitu treba usmeriti na njega, u vreme kada se formira oko 40% prinosa pšenice i obično je pšenica ostajala bez zaštite od bolesti. To se dešavalo zato što je prvi tretman izvođen početkom aprila, a drugi oko 10. maja, gde se štitio klas. Uzimajući u obzir da je efikasno delovanje fungicida bilo oko 15-20 dana, jasno je da je u vreme formiranja najvećeg dela prinosa, u vreme pojave i razvoja lista zastavičara, pšenica ostajala bez zaštite od bolesti. Istovremeno, poslednjih godina, bolesti klasa se nisu javljale u meri da bi se tretman ekonomski isplatio.

Sve ovo, govorimo zbog toga jer želimo da predstavimo i primenimo novi, bolji pristup u zaštiti pšenice, gde će za ista ulaganja svi zajedno dobiti više i bolje. POMERITE DRUGI TRETMAN PŠENICE NA ZAŠTITU LISTA ZASTAVIČARA, ODNOSNO NA DVE NEDELJE RANIJE U ODNOSU NA DOSADAŠNJU PRAKSU! Dobićemo jedan kontinuitet u pokrivenosti pšenice fungicidima i maksimalnu zaštitu u vreme kada se formira najveći deo prinosa.

Prvi tretman pšenice

Prvi tretman se izvodi u rano proleće, početkom aprila, radi zaštite useva od bolesti, štetočina i korova i zbog regulacije porasta pšenice.

Od bolesti koje se sreću u to vreme prisutne su: pegavosti lista i stabla, pepelnica i rđa pšenice.

Kako počne da otopljava polovinom marta, pšenica krene u svoj intenzivni porast, zatvara zemlju i pravi jednu mikroklimu u donjim spratovima useva, koja je povoljna za razvoj pomenutih bolesti. Kako pšenica raste, tako se i bolesti ’’penju’’ prema gore i uništavaju zelenu površinu i oštećuju usev. Ovakav usev bez dovoljno lisne površine nije u stanju da omogući visok prinos, pa je potrebna zaštita fungicidima. Bitno je da se zna da se simptomi prve zaraze i ne vide golim okom, usled perioda inkubacije parazita. Upravo kada se uoče simpomi zaraze, jasno je da je već došlo do destrukcije biljnog tkiva i unutar pega tkivo je odumrlo. Naravno, tada je kasno i ne možete da vratite ’’film unazad’’, tako da zaštita bilo kojim fungicidom ne pomaže, da to mrtvo tkivo ponovo ozeleni. Zato je izuzetno važno da se prate preporuke prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja i da se konsultuju inžinjeri za zaštitu bilja sa terena. Na njihov signal pšenica se prska. Pšenica se prska dok nema simptoma, u stvari prska se zelena da bi i ostala zelena.

U BASF-u postoji više fungicida koji se koriste za taj tretman, ali je jedan stvarno vredan pažnje.

Priaxor je odličan protiv rđe na pšenici
Priaxor je odličan protiv rđe na pšenici

Priaxor® će u i ovoj godini biti BASF -ov ’’adut’’ za zaštitu pšenice u prvom tretmanu. Nov fungicid, dve aktivne materije – xemium® i piraklostrobin – izuzetne efikasnosti na bolesti. Xemium® svojim delovanjem po efikasnosti znatno nadmašuje sve do sada poznate fungicide i ima neverovatno jak fiziološki efekat. Taj efekat se ogleda u jakom delovanju na bolje usvajanje vode i azota i njihova ugradnja u biljno tkivo. Takav usev je maksimalno zaštićen od eventualne suše u aprilu, zadržava sklop i obezbeđuje dobru žetvu. Istovremeno, takvi usevi se u ataru dobro poznaju, razlikuju se od svih ostalih po intenzivno jakoj zelenoj boji koja je previše jasno uočljiva. Priaxor® ’’podstiče“ biljku pšenice da za kratko vreme ’’naradi’’ što više. Kombinacijom ove dve aktivne materije dobija se i fungicid čije delovanje mnogo manje zavisi od niske temperature nego kod bilo kog drugog preparata na tržištu, obzirom da u sebi ne sadrži triazole, jednu hemijsku grupu fungicida koji su uglavnom sastojak kod konkurentskih proizvoda. Ako se desi hladnije vreme u vreme prvog prskanja pšenice, Priaxor® sigurno ne smanjuje efikasnost. Priaxor® se u pšenici koristi u dozi 0,8 l/ha. Zahvaljujući izuzetnoj efikasnosti, ali i pozitivnom uticaju na kondiciju i imunitet pšenice, Priaxor® predstavlja odlično rešenje kako u prvom tako i u drugom tretmanu. Ovo je ujedno i poziv onima koji čitaju ovaj tekst da ovaj fungicid primene na svojim njivama i potvrde sve naše navode, tim pre jer ih za primenu Priaxora® uz herbicid Biathlon® na 20 – 25 ha pšenice čeka i dodatna finansijska ponuda!

Od štetočina se pšenica u prvom prskanju štiti insekticidom Fastac® 10EC u dozi 0,15l/ha. Pošto je u atarima u vreme prvog tretmana jedino pšenica zelena, žitna pijavica ili lema i ostali insekti brzo je naseljavaju i često znaju da oštete usev. Ovo pogotovo ako je vreme suvo i toplo.

Biathlon 4D efikasno suzbija i razvijenu palamidu
Biathlon 4D efikasno suzbija i razvijenu palamidu

Od korova, predlažemo isto tako jednu novost na tržištu. Herbicid Biathlon® 4D, u dozi 40-50g/ha sa okvašivačem Dash® 0,5 l/ha je pravi izbor za suzbijanje korova u pšenici, ječmu i svim strnim žitima. Zašto ga mi favorizujemo u odnosu na ostale herbicide na tržištu?

  1. Ima odlično delovanje na korove izvan temperaturnog optimuma. U stvari bolje deluje na korove od konkurentskih herbicida kada je vreme hladnije ili toplije nego što treba.
  2. Deluje na korove koje drugi herbicidi ’’preskaču’’, kao na primer bulka, mrtva kopriva, mišjakinja, prilepača (Galium spp.)
  3. Teško se spira sa kišom. Ako prskate herbicid Biathlon® 4D i sat posle prskanja padne 20 litara kiše po m2, to prskanje je uspelo i ne treba ga ponavljati.
  4. Jedini je preparat na tržištu koji je registrovan za primenu od faze tri lista do potpuno razvijenog lista zastavičara, što ove godine ima veliki značaj.
  5. Provereno se dobro i bez opasnosti meša sa fungicidima, insekticidima, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta.
  6. Nakon njegove primene možete sejati povrće, šećernu repu, uljanu repicu, lucerku iste godine, a šećernu repu dogodine.
Biathlon je izuzetno efikasan protiv prilepače
Biathlon je izuzetno efikasan protiv prilepače

Regulatori rasta mogu mnogo da pomognu proizvođačima kod postizanja vrhunskih prinosa. Cycocel® je sigurno našim farmerima najpoznatiji regulator rasta. Od ove godine na tržište uvodimo i novi regulator Medax® Top, koji će u dozi 0,6 – 1 l/ha moći da smanji porast pšenice i ako se primeni nešto kasnije.