Naslovna Vesti ČILI paprika – ORGANSKA ili KONVENCIONALNA proizvodnja?

ČILI paprika – ORGANSKA ili KONVENCIONALNA proizvodnja?

1155
0

Čili paprika, tačnije sorta Habanero, jedna od najzdravijih namirnica, izuzetno lekovita, rešava mnoge probleme, ali da li je u dovoljnoj meri zastupljena?

U Srbiji je pored parajdza, paprike, kupusa, krastava, čili paprika relativno slabo zastupljena, tačnije proizvodnja je u ekspanziji.

Ima dosta dilema oko ove proizvodnje, nerazjašnjenih mitova, a jedan od tih je da li je isplatljivija ORGANSKA ili KONVENCIONALNA proizvodnja?

U ogledu koji je sproveden, u zaštićenom prostoru u uslovima organske i konvencionalne proizvodnje, primenjena je agrotehnika u skladu sa osnovnim principima i jedne i druge.

Stabla paprike su vođena na dve grane čime je redukovan broj zaperaka i time povećan prinos i kvalitet plodova. Berba je obavljena sukcesivno u skladu sa fiziološkim sazrevanjem plodova.

Praćeni su pokazatelji kao što su prosečna masa plodova (g), broj plodova po biljci, prosečan prinos po biljci (g) i prinos po m2 (g), ali i EKONOMSKA isplativost!

Kod konvencionalne proizvodnje su primenjeni hemijski preparati od zaštite semena, tretmana rasada i prskanje odraslih biljaka, a kod organske su primenjeni prirodni preparati na bazi biljaka, predatori protiv štetnih insekata, kao i organska đubriva.

foto: M. Stojanović
foto: M. Stojanović

Rezultati koji su dobijeni su NEOČEKIVANI!

Kod konvencionalne čili paprike Habanero postignuta je veća masa ploda za 4,4g. Broj plodova po biljci je bio je veći za 2 plodova kod konvencionalne proizvodnje. Veći prinos po biljci za 98g postignut je u konvencionalnoj proizvodnji.

Međutim…

Ako se uzme u obzir nutritivna vrednost i veća cena organskih proizvoda, koja se ne retko kreće i iznad 30%, a cena je veća za čak 50%, onda organska proizvodnja čili paprike bez obzira na nešto niže produktivne osobine postaje opravdana.

 

M.S.