Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Da li jabuka ima najviše tretmana?

Da li jabuka ima najviše tretmana?

621
0

Mnogi potrošači imaju strah od kupovine voća i povrća zbog ostataka pesticida. Najveću bojazan ispoljavaju kod kupovine jabuke, jer za ovo voće vlada velika fama o tome da u profesionalnoj proizvodnji ima 20, a nekada čak i 30 tremana sredstvima za zaštitu bilja. Zbog toga se postavlja pitanje koliko je bezbedno jesti jabuku kada stručnjaci preporučuju da se jedna dnevno koristi u prevenciji mnogih bolesti i utiče na očuvanje opšte zdravstvene kondicije. Kako onda proizvesti dovoljne količine jabuke, a da ona bude zdravstveno bezbedna za ljudsku ishranu.

Jabuka je voće koje je ubedljivo najteže zaštititi i ima najviše poznatih bolesti i štetočina. Programom zaštite koji preporučuju mnogi stručnjaci se kreće od 10 do 15 tretmana što je svakako manje, od recimo 30 koliko se tretira jabuka u Italiji recimo. Ovaj program je više namenjen hobi voćarima koji imaju par stabala kod kuće, a svako ko podiže profesionalni zasad jabuke može da koristi ovaj program, ali da se dobro upozna sa problemima koji ga čekaju i kako protiv njih da se bori.

Danas se sve više u profesionalnoj proizvodnji koristi takozvana integralna proizvodnja, koja najprostije rečeno zahteva upotrebu pesticida samo onda kada je potrebno. Takav vid proizvodnje se delimično može primeniti i u manjim zasadima, kod hobista i vikendaša, a princip je da se pre svega odabere odgovarajući sortiment uz adekvatne oprašivače.

Takođe postoji niz mera koje su vrlo važne kao preventiva. Jedna od njih je blagovremena i ispravna rezidba, korišćenje bujnih podloga za kalemnje, kupovina sertifikovanih sadnica, đubrenje po mogućstvu dobro zgorelim stajnjakom i obavezno proređivanje plodova. Kada smo kod proređivanja, važno je istaći da mnogi manji proizvođači često ne žele da proređuju plodove kada vide koliko je plodova nastalo jer im je žao. Usled te „ žalosti „ čine sebi kontra uslugu jer su neproređeni plodovi koji su gusto priljublejni jedan uz drugi odlično mesto za širenje jabukinog smotavca koji je štetočina broj 1 u proizvodnji jabuke. U integralnoj proizvodnji prati se let ove štetočine i kada se pređe kritičan broj pristupa se zaštiti. Sve dok se ne pređe kritičan broj ne prska se!!! Svaki stručnjak će vam vrlo rado pomoći u tome i pomoći oko postavljanja lovnih klopki pomoću kojih se prati let smotavca. Takođe za profesionalnu proizvodnju, podizanje protivgradne mreže spada u gotovo osnovnu opremu kod svih profesionalnih voćnjaka i to se obavezno kalkuliše u troškove podizanja kao i sistem za navodnjavanje kap po kap. Proizvodnja isključivo prve klase ima siguran plasman i cenu a to se može postići samo uz poštovanje osnovnih principa koje smo ukratko spomenuli.

Za hobiste važi pravilo: manji broj stabala što više ručne obrade, ručno uklanjanje bolesnih i svih sumnjivih plodova. I možda najvažnija mera koju ostavljamo za kraj jeste ispitivanje zemljišta koja je obavezna mera pre svakog podizanja zasada. Nije na odmet da se uradi i kod starijih zasada i kod hobista jer ćete dobiti tačan sastav zemljišta sa rasporedom makro i mikrolemeneta koji su od značaja za pravilan i uspešan napredak. Na takav način se često izbegavaju greške, jer se prihranjuje onim čime treba i kada treba i u odgovarajućem odnosu. Pa ako nema azota dodaćete ga a ako analiza zemljišta pokaže da ga ima onda nećete, pa ćete prihraniti nekim drugim hranivom koje ima baš one elemente koji nedostaju.

Suzbijanje pepelnice , čađave krastavosti , gorkih pega i drugih prouzrokovača bolesti i štetočina vršićete po planu i na osnovu praćenja uslova za njihovu pojavu. Što znači, da ako ima povećane vlažnosti vazduha i padavina svakako da ćete raditi preventivne tretmane fungicidima a ukolio ih nema onda nećete.

I najvažnija stvar za kraj. Morate da znate da se bez upotrebe pesticida ne može zamisliti današnja proizvodnja hrane. Jer ukoliko ih ne bi koristili ne bi mogli hranu ni da proizvedemo. To vam je kao da ne korstite lekove za lečenje nekih bolesti čoveka. Dakle, ukoliko se sredstva za zaštitu bilja, skraćeno pesticidi, koriste u odgovarajućem trenutku ( samo onda kada mora) u propisanoj dozi i ako se primenjuju na stručan način, ako se poštuje karenca i vreme i način primene, nema apsolutno nikakve bojazni po zdravlje čoveka ma koliko tetmana bilo tokom vegetacionog perioda.

U ukupnom tretmanu jabuke koji prelazi broj 20, se ubrajaju i tretmani tokom zimskog mirovanja, tertmani nakon berbe i tretmani tokom glavne vegetacije kada ima plodova, a kojih u tom periodu ima daleko manje. U ukupan broj tretmana ulaze i tretmani prihrane. Kada se sve sabere u programu zaštite jabuke dobija se broj 20 ili 30 koji gledano iz ugla potrošača deluje zastrašujuće, a zapravo i nije tako.

 

Dipl. inž. polj. Goran Veljković