Da li je GMO proizvod – novi zakon

    607
    0

    Američki predsednik Barak Obama potpisao je zakon kojim se propisuje da proizvođači hrane moraju istkanuti na omotu da li se radi o GMO proizvodima. Proizvođači su pohvalili zakon jer će se sprečiti različita pravila od države do države i omogućiti jedinstvena proizvodnja za područje čitavog SAD-a.