Naslovna Vesti Digitalizovana komasacija stvara još bolje uslove za život na selu

Digitalizovana komasacija stvara još bolje uslove za život na selu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović je formirao radnu grupu koju sačinjavaju predstavnici Uprave za poljoprivredno zemljište i Republičkog geodetskog zavoda a koja će kroz komasaciju kao jednu od najvažnijih mera ruralnog razvoja poboljšati uslove života i rada na selu i samim tim sprečavati odlazak stanovništva iz ruralnih područja.

631
0

Zakonom će se tradicionalni koncept komasacije, koji je, u skladu sa vremenom kada je nastao pre nekoliko decenija, u potpunosti dizajniran da odgovara analognom načinu rada i metodama koje koriste tehnologiju iz sredine dvadesetog veka, zameniti novim pristupom koji koristi najnovije tehnologije i implementira principe digitalizacije, efikasnosti, transparentnosti i kontinuiranog praćenja i izveštavanja.

Novi koncept će se oslanjati na razvoj digitalizacije u državnoj upravi i koristiti sve moguće resurse za digitalnu razmenu podataka iz svih raspoloživih izvora i između svih institucija koje učestvuju u procesu komasacije kako bi se cela procedura učinila bržom i efikasnijom.

Radna grupa ima zadatak da izradi novi zakon koji ima za cilj da:

  • omogući efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
  • poveća obim poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju hrane,
  • unapredi upravljanje poljoprivrednim i šumskim zemljištem kao ograničenim dobrima od opšteg interesa,
  • uredi imovinsko-pravne odnose,
  • unapredi zaštitu prirode i životne sredine,
  • kao i uređenje građevinskog područja u ruralnim oblastima.

Кomasacija na način kako Ministarstvo vidi da treba da bude uređena, omogućava bržu i jeftiniju izgradnju nedostajuće infrastrukture u ruralnim područjima, od izgradnje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, mreže atarskih i lokalnih puteva, uređenje vodotokova itd, pa sve do rešavanja problema i potreba konkretnih seoskih zajednica kao što su podizanje poljozaštitinih pojaseva, proširenje groblja, elektrifikacije polja, vodosnabdevanja.

Najveći izazovi sa kojima se susreće sprovođenje komasacije u sada važećem zakonodavnom okviru su svakako nedostatak stručnog kadra koji sprovodi sam postupak komasacije, što sa sobom povlači dugotrajne i pravno manjkave postupke i nemogućnost efikasnog planiranja finansiranja komasacija i utroška sredstava na državnom nivou.

Iz tog razloga, novi koncept podrazumeva centralizaciju sprovođenja postupaka komasacije kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali na takav način da to ne umanjuje ni ulogu ni značaj lokalne samouprave u procesu, već na način kojim se pruža podrška lokalnoj samoupravi od kojih mnoge imaju zavidne prirodne resurse, ali zbog različitih okolnosti, imaju manjak finansijskih sredstava stručnog kadra za sprovođenje komasacije koja po svojoj prirodi predstavlja jedan od najsloženijih pravnih, geodetsko-tehničkih i administrativnih postupaka koje jedna zemlja sprovodi.

Foto: Pixabay

Na ovaj način će se, kroz centralno telo koje ima glavni zadatak da sprovodi i finansira procese komasacije na teritoriji Republike Srbije, omogućiti da lokalne samouprave za procese komasacije dobiju stručne kadrove koji imaju iskustvo u sprovođenju procedura komasacije, čime će se značajno poboljšati efikasnost tih procedura i, što je možda i najvažnije, omogućiti transfer znanja sprovođenja komasacije, što prema sadašnjem zakonu nije slučaj.

Centralizacija sprovođenja procedura, uz korišćenje modernih geografsko-informacionih sistema, će omogući i znatno lakše praćenje sprovođenja procedura komasacije i na lokalnom i na državnom nivou, što će doprineti boljem planiranju finansiranja i efikasnijem korišćenju resursa odvojenih za potrebe sprovođenja procesa komasacije.

Кorišćenjem novih tehnologija, informacionih sistema i geoprostornih portala (poput portala Geosrbija.rs) omogućiće se brz i transparentan pristup podacima u postupku komasacije svim učesnicima u postupku. Uz pomoć ovih tehnologija planirano je i uvođenje elektronskog izlaganja na javni uvid i to na način koji će omogućiti svim vlasnicima zemljišta na teritoriji na kojoj se sprovodi komasacija da učestvuju u javnom uvidu i da izlože svoje komentare i primedbe bez potrebe da se fizički pojavljuju i bez obzira na to gde se nalazili, što će, umnogome, doprineti efikasnosti i brzini sprovođenja komasacije uz povećanje transparentnosti celog procesa.

Кroz uvođenje elektronskog poslovanja i digitalizaciju postupaka korišćenjem novih IT rešenja omogućiće se efikasno praćenje i nadzor svih koraka i postupaka svih komasacija na teritoriji Republike Srbije u realnom vremenu i generisanje izveštaja za sve nivoe lokalne i državne uprave što će poboljšati efikasnost upravljanja procesima i planiranja korišćenja raspoloživih resursa na optimalan način. Efikasan nadzor nad procesom komasacije će u mnogome smanjiti vreme trajanja samog procesa komasacije kroz otkrivanje i otklanjanje nedostataka u proceduri u hodu i kroz podizanje kvaliteta izlaznog proizvoda za javni uvid, što će dovesti do smanjenog broja primedbi vlasnika zemljišta, a i sam proces će učniti jeftinijim.

Foto: Igor Rabat, privatna arhiva

Republički geodetski zavod, kao jedna od vodećih institucija u digitalizaciji poslovnih procesa u Republici Srbiji, će pružiti punu podršku implementaciji ovog zakona kroz profesionalnu i IКT podršku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao krovnog ministarstva za sprovođenje procesa komasacije.

Кorišćenjem platformi poput geoportala Geosrbija.rs i elektronskog šaltera Republički geodetski zavod će omogućiti znatno efikasniju komunikaciju među telima zaduženim za sprovođenje i nadzor procesa komasacije, kao i omogućavanje dostupnosti svih informacija od javnog značaja svim vlasnicima zemljišta i drugim učesnicima u postupku komasacije.

Novi zakon će implementacijom digitalnih radnih procesa, novih IT rešenja, procedura koje se oslanjaju na najnoviju tehnologiju i principe efikasnosti i transparentnosti potpuno napustiti tradicionalne koncepte i omogućiti značajno ubranje postupka u vremenske okvire kakvi se moraju očekivati od najboljih administracija XXI veka.