Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija ELEVATORI KLIPOVA: Višetruka namena!

ELEVATORI KLIPOVA: Višetruka namena!

1073
0

Pre svega služe za podizanje kukuruza u klipu i njemu slične kabaste hrane na tavan ili sličnu prostoriju. Koristi se i za druge namene, improvizovanjem se može upotrebiti i za dizanje krupnijeg zrna, vreća, bala ali i crepa ili cigala ukoliko to situacija zahteva.

Najčešće su to metalni elevator sa beskrajnom lančanom trakom. Sastoji se iz prijemnog koša i korita sa transportnom trakom.

Prijemni koš može biti kratak (za ručni istovar) ili dugačak (za istovar prevaljivanjem prikolice).

Za korito je vezan na šarke da se za transport može sklopiti. Korito može biti od 3, 4, 5 ili 6 sekcija ukupne dužine 7.5, 10, 12.5, ili 15m. U koritu je beskrajna lančana traka sa uglastim prečagama. Na gornjem kraju korita je izlazna glava sa visećom cevi koja se može skidati.

Gornji kraj korita leži na vertikalnom nosaču od teleskopskih cevi. Traka dobija pogon od elektromotora ili malog motora SUS.

Kukuruz iz prijemnog koša kruženjem zahvata lančana traka prečagama i potiskuje po dnu korita naviše do izlazne glave, odakle kroz viseću cev pada u prostoriju.

Visina dizanja se podešava posebnom ručicom kojom se preko čeličnog užeta ispravlja vertikani nosač (isto kao i kod elevatora našeg poznatog proizvođača). Za dizanje zrna treba rešetku u koritu prve sekcije zatvoriti poklopcem. Za dizanje vreća i bala treba skinuti izlaznu glavu. Njih u korito ubacivati po dužini da ih prečage mogu zahvatiti i potiskivati.

 

M.S.