Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija Evo šta vam je potrebno od DOKUMENTACIJE za novi IPARD traktor?

Evo šta vam je potrebno od DOKUMENTACIJE za novi IPARD traktor?

446
0
traktor, pexels
Foto: pexels

U toku je četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu i podnosi se do 25. novembra ove godine, piše Robert Širtov ispred PSSS Vranje.

„Uz zahtev se dostavljaju sledeća dokumentacija; poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika, popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to: diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje“, navodi Širtov.

Takođe, među dokumentacijom potrebno je dostaviti i ponude koje se odnose na investiciju u nabavku novog traktora koje treba da sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova, uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva, zatim uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

„Potreban je i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti – ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca, naglašava stručnjak PSSS-a Vranje.

 

Izvor: Robert Širtov PSSS Vranje