Evropska banka pokriva 90 odsto troškova usluga i istraživanja za MSP

  463
  0

  U toku jučerašnjeg dana, u Privrednoj komori Srbije je održan skup pod nazivom ,, Šema zelenih inovacionih vaučera u Srbiji“. Na održanom skupu Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je izdala saopštenje da zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP) mogu da se prijave za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra, bez PDV-a – za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja.

  Uslovi pod kojima MSP mogu da se prijave za dobijanje ovih vaučera su: da su proizvodna i zainteresovana za razvoj novih tehnologija u cilju efikasnijeg korišćenja resursa, da su u privatnom i domaćem vlasništvu, da posluju više od dve godine, zatim da su finansijski stabilna, da nemaju aktivne sudske sporove, kao i da nisu povezana sa pružaocem usluga.

  Po pravilu, jedno preduzeće može da se prijavi za samo jedan inovacioni vaučer. Prijavni formular za dobijanje vaučera neophodno je poslati na imejl adresu – inovacionivauceri@ebrd.rs.

  Za šta su namenjeni inovacioni vaučeri?

  Donatorski program za Srbiju, kako prenosi RTS,  je podržan od strane Austrije. Domaći preduzetnici ističu da imaju već projekte za zelene vaučere, dok je najveće interesovanje za unapređenje energetske efikasnosti i prečišćavanje otpadnih voda.

  Ovim inovacionim vaučerima, MSP mogu finansirati usluge koje obuhvataju proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa, inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge i/ili procesa, obuku i/ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

  Predsednik EBRD-a u Srbiji, Danijel Berg je izjavio za RTS da mala i velika preduzeća, javna i privatna, pronalaze načine za inovacije, u cilju povećanja rasta, kao i da se nada da će ovom šemom pružiti pomoć malim firmama, ali i univerzitetima, drugim institucijama. Takođe, Berg je istakao da EBRD priprema i novu investicionu strategiju za Srbiju, u čijem fokusu će biti „zelena privreda“.

  Izvor: RTS

  Photo: Pixabay