Gazda Rajko prekinut u toku predstave. A evo i zašto?

    1196
    783

    Zbog ovog vredi prekinuti predstavu i  javiti se na telefon. Pogledajte!