Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo ISPLATIVOST DRŽANJA OVACA

ISPLATIVOST DRŽANJA OVACA

9163
1566

Ovce su korisne domaće životinje, jer se od njih dobijaju značajni proizvodi za ishranu i odevanje ljudi. One su preživari koji hranljive materije kabastih hraniva transformišu u visoko vredne proizvode animalnog porekla, kao što su mleko i meso. Pored mleka i mesa, od ovce se mogu dobiti još vuna, koža i krzno.

Ovčije mleko
     Ovčije mleko je veoma važan proizvod za ishranu ljudi u svežem i prerađenom obliku. Ono je naročito važno za ishranu dece, bolesnih i starih ljudi, a u planinskim siromašnim krajevima predstavlja osnovni prehrambeni proizvod. U prerađevine ovčijeg mleka spadaju razne vrste sireva, kiselo mleko i jogurt. Zato su stvarane i stvaraju se nove rase ovaca visoke mlečnosti. Naime, jedne imaju toliko mleka da jedva mogu da odhrane jagnjad, a druge daju i do 1.500 litara u jednoj laktaciji. Nažalost, i pored toga prodaja ovčijeg mleka i prerađevina od njega, praktično da ne postoji. U Srbiji postoje odlični pašnjaci koji pružaju idealne uslove za razvoj ovčarstva, ali se generalno ovca slabo gaji. Mlečni proizvodi su svuda u svetu pravi delikates, naročito ovčiji sir koji zbog svog specifičnog ukusa i hranljivosti biva jako skupa namirnica i često se javlja u ponudi mnogih ekskluzivnih restorana.

Meso i vuna
    Meso ovaca i jagnjadi je veoma važno u ishrani stanovništva. U planinskim krajevima i drugim siromašnim rejonima isključivo se koristi u ishrani ova vrsta mesa. U razvijenim zemljama ova vrsta mesa se smatra kvalitetnijom od ostalih vrsta mesa, pa je i najskuplje. Na našim prostorima najukusnija su planinska jagnjad. U savremenoj ekonomici ovčarske proizvodnje računa se da se od mesa obezbeđuje 85% do 90% dohotka, dok se od vrednosti vune ostvaruje samo 10% do 15%.
    Vuna, krzno i koža predstavljaju vredne sirovine u industriji i zanatstvu. Vunska vlakna zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava nisu potisnuta i uspešno zamenjena sintetičkim vlaknima i drugim prirodnim sirovinama u tekstilnoj industriji. Količina neprane vune varira po ovci između rasa i individua od 1 do 30 kg. Nažalost, mnogi ovčari se žale da prosto nemaju kome da prodaju vunu, pa je često bacaju što je zaista velika šteta.

Ekonomski aspekti držanja ovaca
    Ovčarstvo se smatra jednom od važnijih grana stočarstva. Ovce vole pašnjake, jer tu pronalaze obilje hrane. Takođe, nije preterano izbirljiva tako da se može napasati na onim pašnjacima koji nisu prikladni za drugu stoku. Takođe, dobro podnosi otvorene štale, u povoljnim vremenskim uslovima može pola godine provesti na otvorenom.
    U Srbiji je najzastupljeniji uzgoj ovaca prvenstveno radi dobijanja vrlo kvalitetnog mesa, pa se zbog toga poseban akcenat daje selekciji i držanju onih rasa koje daju meso odličnog kvaliteta.
    Uzgajanje ovaca može biti dobar posao od koga se može lepo zarađivati. Svakako ne sa 10 do 15 ovaca, već sa podizanjem stada od oko 100 ovaca. Do ove zarade se ne dolazi lako. Ako imate kapital, na profit se može računati već u drugoj godini posla, ali ako raspolažete skromnim sredstvima, potrebno je duže vreme u kome ćete postepeno povećavati stado. I za ovčarstvo važi, kao i za druge poslove: mali obim posla – mala zarada, veći obim posla – veća zarada.

Isplativost ovčarstva
    Kada govorimo o isplativosti ovčarstva, iz iskustva drugih može se zaključiti da se od 100 ovaca može dobiti 100 jagnjadi, a može i više, jer se ovce često blizne naročito u uslovima posebno dobre nege. U drugom turnusu se može dobiti još 50 jagnjadi. Ovih 150 jaganjaca vrlo lako mogu da se prodaju i kada se odbiju svi troškovi, obično može da ostane oko nekoliko hiljada evra. Ako se ovce muzu, od mlečnih proizvoda se može zaraditi maltene isto kao od prodaje jaganjaca, jer se ovčiji sir i mleko prodaju po ceni dva i više puta većoj od uobičajene cene kravljeg mleka. Sa ovakvim profitom se može lepo živeti, a ostaje i prostora za investiranje, odnosno povećanje stada i osavremenjavanje proizvodnje. Jaganjci se ne smeju prodavati ispod 30 kilograma, a ovaj prirast jaganjci, uz kvalitetnu ishranu, mogu da ostvare za dva do tri meseca. Plasman jaganjaca je dobar, jer je jagnjeće meso veoma tražena roba.
    Ovce ne traže mnogo rada. Za 100 ovaca je potrebno oko četiri sata poštenog i profesionalnog rada dnevno. Pored ovaca se možete baviti i nekim drugim poslovima, imate dovoljno slobodnog vremena i vremena za odmor. Naši iskusni ovčari savetuju da se  gaje samo naše, domaće sorte ovaca koje se mogu lako prodati i na njima se može dobro zaraditi.
    Strane rase ovaca često pokazuju tešku adaptilnost na naše uslove gajenja. Poslednjih godina ovčarstvo polako uzima maha, jer su poljoprivrednici prepoznali potencijal u ovoj delatnosti. Sve više se uključuje i država koja nudi subvencije za umatičena grla, tako da svako ko ima odgovarajući prostor i imanje koje ima dobre pašnjake može vrlo lako da se preorijentiše na uzgoj ovaca. Korak dalje je eventualna prerada mleka. Izbor je na vama.