Jedemo bezbedna jaja

    645
    0

    Jaja koja se prodaju u sistemu JKP „Gradske pijace“ ispravna su i u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i regulativom 396/2005 EC i u njima nije zabeleženo prisustvo fipronila, izuzev jednog uzorka, u kome je utvrđeno prisustvo ove supstance, ali u koncentraciji ispod granice referentnih vrednosti. Građani mogu da budu sigurni u kvalitet i higijensku bezbednost hrane, koja se prodaje na svim beogradskim pijacama. JKP Gradske pijace jedine sprovode komericijalnu analizu namirnica prema internom monitoring planu i ta analiza se sprovodi kvartalno, a ako postoji potreba i češće, kao u ovom slučaju kada su Gradske pijace odmah reagovale i hitno zatražile analizu jaja. I u narednom periodu JKP „Gradske pijace“ nastaviće sa redovnom kontrolom namirnica.