Naslovna Vesti KAKO BILJKE PREČIŠĆAVAJU ZEMLJIŠTE

KAKO BILJKE PREČIŠĆAVAJU ZEMLJIŠTE

889
0

USVAJAJANJE TEŠKIH METALA IZ ZEMLJIŠTA

Poljoprivredno zemljište, kao voda i vazduh u sebi sadrži i čitav niz teških metala koji su u većoj količini svakako loši kako za biljke tako i za životinje i čoveka. Poljoprivredno zemljište je mahom zagađeno teškim metalima ili radioaktivnim elementima koji dolaze emisijom iz industrije, atomskih centrala, termocentarla i od gasova automobila.

Biljke mogu usvojiti teške meatle ili radioaktivne elemente u malim količinama kao što je olovo, kadmijum, nikl, aluminijum, rubidium, vanadium, gvožđe itd.

Međutim, i ako biljke imaju sposobnost usvajanja ovih metala, vrlo je moguće da se ukoliko usvoje preko svake mere, ti metali izazovu fitotoksičnost, pa biljka jednostavno uvene i osuši se.
Često smo spominjali primer ambrozije koja može da usvoji i sedam puta veću kličinu gvožđa recimo od kukuruza. Ukoliko bi kukuruz usvojio tu količlinu gvožđa, uvenuo bi.

Gajene biljke i uopšte između biljaka postoje bitne razlike u usvajanju elemenata što zavisi od širine njihovih sprovodnih sudova.
Biljke sa širokim sprovodnim sudovima (suncokret, kukuruz i kupusnjače) su posebno pogodne za usvajanje metala i radioaktivnih elemenata iz zemljišta ili vode.

Biljke se mogu koristiti za čišćenje jezera od teških metala i radioaktivnih elemenata, tako što se recimo postavljaju splavovi sa saksijama suncokreta. Dodavanjem nekih helata u vodu dolazi do vezivanja metala pa ih biljke lakše usvajaju bez značajnije toksičnosti. Biljke se kasnije spaljuju, i pepeo sa teškim metalima se odlaže na skrovita mesta za čuvanje.

Čišćenje zemljišta od olova, žive i drugih teških metala ili radioaktivnih elemenata izvodi se prskanjem biljaka helatima nekoliko puta u godini i to u fazi najvećeg porasta. Wuxal-i po pravilu imaju helatske nosače koji omogućavaju usvajanje i čišćenje ot teških metala kada su oni u minimlanim i bezopasnim količinama.

 

G.V.