Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Kako da zaštitite orah i lesku od bolesti?

Kako da zaštitite orah i lesku od bolesti?

2526
0

Ma koliko da nam deluje da se leska i orah ne štite, to je velika zabluda jer su kao i sve ostale biljke osetljive i pogodne za napad prouzrokovača mnogih bolesti i štetočina.

Leska je voćna vrsta čija je tržišna vrednost u poslednje vreme značajno porasla. Shodno tome, povećane su i površine pod leskom. S druge strane, širenje zasada leske pogoduje pojavi i intenzivnijem razvoju raznih parazita koji otežavaju proizvodnju i čine je nešto složenijom što nam se na prvi pogled čini. Na leski se najčešće javlja pepelnica, kao i još nekoliko mikoza koje su od manjeg značaja. Naravno napadaju je i neke štetočine.

Pepelnica leske

Simptomi pepelnice obično se uočavaju u julu i avgustu. Na naličiju lista obrazuju se brašnaste navlake koje podsećaju na posut pepeo pa otuda i naziv – pepelnica!. Za suzbijanje ovog parazita preporučuje se hemijska zaštita. Prskanje se obavlja po uočavanju prvih simptoma.

Trulež plodova

Za ovu bolest je karakteristično tamnjenje mladih plodova koji prestaju da rastu, sasušuju se i teško ispadaju iz omotača. Neophodno je obaviti tri tretmana – u fazi cvetanja, precvetavanja i listanja – nekim od preparata na bazi bakra ali i drugih aktivnih materija koje sprečavaju trulež plodova.

Šteočine leske

Od štetočina leske, najznačajnije su: leskin surlaš, lisna vaš (Myzocallis coryli) i leskina grinja (Eryopheyes avellanae).

Leskin surlaš je štetočina koja se javlja u maju. Ženka u plod polaže jaja iz kojih se izlegne gusenica – crv bele boje. Gusenica se hrani tek formiranim plodićima koji opadaju. Usled opadanja plodova, štete mogu biti i do 70 %. Larva izgrize ljusku i prezimi u zemlji gde se učauri. Imago izlazi u proleće i do polaganja jaja se hrani lišćem. Potrebno je pratiti pojavu ove štetočine i obaviti tretiranje čim se primeti. Za tretiranje ove štetočine mogu se koristiti bilo koji insketicidi registrovani za tu namenu.
Lisne vaši na leski nisu naročito štetne. Suzbijanjem drugih štetočina, suzbijaju se i lisne vaši, u početku formiranja kolonija. Pored navedenih insekticida, mogu se koristiti i oni koji imaju aficidno delovanje.
Leskina grinja je štetočina koja se javlja na naličju lista. U neotvoren pupoljak ženka položi jedno jaje i ono prezimi u opalom lišću. U vreme mirovanja vegetacije koriste se uljani preparati, a tokom vegetacije odgovarajući insekticidi.

BOLESTI ORAHA

Foto: Pixabay

Antraknoza oraha se ispoljava na svim zeljastim delovima, a prvi simptomi se javljaju u proleće, krajem maja. Simptomi se na lišću ispoljavaju u obliku pega sivkaste boje. U vlažnim uslovima patogen se širi, broj pega se povećava i veći deo lista se osuši. Na plodovima se javljaju crne pege što dovodi do njihovog opadanja. Pozne zaraze dovode do potpunog crnjenja jezgra obolelih plodova. Dva prskanja, u maju i junu mesecu, daju dobre rezultate jer se infekcija tada ostvaruje. Mogu se koristiti preparati iz grupe ditiokarbamata: Mankozeb, Propineb, Metiram. Obavezno je prskanje bakarnim preparatima u vreme zimskog mirovanja.

Bakterijska pegavost se javlja na nadzemnim delovima oraha. Na listu i lisnoj peteljci nastaju sitne pege, okruglaste ili uglaste, koje se spajaju u veće nekrotične površine mrke boje. Na letosrastima se javljaju crne pruge i oboleli letorasti venu. Na plodovima se ispoljava u vidu sitnih okruglastih pega koje su u početku vodenaste, a kasnije ulegnute i mrke. Karakterističan znak ove bolesti je pojava bakterijskog eksudata koji se u vidu sivkaste skrame pojavljuje na obolelim organima.

Za suzbijanje ove bolesti, pre svega, važno je koristiti zdrave sadnice. Rezidbom treba ukloniti sve zaražene biljne delove, izneti ih iz zasada i spaliti. Preporučuje se korišćenje bakarnih preparata, čak i nekoliko puta, u zavisnosti od padavina u toku infekcionog perioda.

Orah je najčešće potrebno štititi od jabukinog smotavca i lisnih vaši. Treba obaviti dva tretmana prvi krajem maja i početkom juna, a drugi u julu ili avgustu.

Broj tretiranja se kreće od tri do pet u zavisnosti od vremenskih uslova, odnosno padavina, što ga čini isplativim za sadnju. Prilikom tretiranja treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih koncentracija.

Verujemo da su vam ove informacije bile korisne. Onima koji se profesionalno bave proizvodnjom lešnika i oraha dobro znaju kako da se bore sa prouzrokvačima bolesti i najvažnijim štetočinama. Korisno je znati da ovo jezgrasto voće mora imati i odgovarajuću zaštitu.

 

Dipl. inž. polj. Goran Veljković

 

Prethodni tekstStare sorte krušaka koje bi trebalo spasiti od zaborava!
Sledeći tekstEvo koja je namirnica odlična zamena za meso!