Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo Kako do više mleka po kravi?

Kako do više mleka po kravi?

1944
0
Mlecnost kod krava

Hodanje povećava plodnost

Kravama je potrebno puno vazduha za proces probave i metabolizma. Zimi treba otvarati prozore. Krave treba držati u stajama sa slobodnim načinom držanja. Krave bolje podnose niske temperature nego visoke.

Udobno ležište je važan činilac u proizvodnji mleka. Krava se mora dovoljno odmarati i imati mogućnost opuštanja. Što se krava više odmara i više leži, to je bolja i veća proizvodnja mleka. Ležište krava treba povremeno dezinfikovati sa ciljem smanjenja bolesti vimena i papaka. Kao prostirka najbolja je pšenična slama u poređenju s piljevinom i gumenim podovima.

Puno svetla, vazduha i kretanja

Staje moraju biti svetle. Svetlo u njima treba ostaviti preko noći. Njima je potrebno puno vazduha za proces probave i metabolizma, pa je zimi neophodno otvarati prozore.

Krave treba držati u stajama sa slobodnim načinom držanja. Voda je najvažnija. Valovi za vodu moraju biti što veći. Bolji su valovi za vodu od pojilica, jer krave mogu piti punim zamahom.

Događa se da krave iz pojilica konzumiraju malo vode. Posledice su smanjenje uzimanja hrane, smanjenje proizvodnje mleka i metabolički poremećaji.

Za visoku proizvodnju i dobru plodnost krava, potrebna je sveža voda. Tokom zime, ako je voda prohladna, krave je uzimaju u manjoj količini. Moraju slobodno hodati. One koje hodaju imaju zdravije noge i papke, bolju plodnost i jasnije izražene estruse. Po pravilu, krava uvek mora biti slobodna, jedino pri muži treba biti fiksirana.

Kravu treba zasušiti 60 dana pre teljenja. U tom periodu treba ih hraniti istim komponentama kao nakon teljenja. Kratko suvostajno razdoblje uzrok je pada proizvodnje. Višak proteina u suvostaji smanjuje opasnost od preteranog debljanja i štiti telesnu kondiciju.

Teliti jednom u 14 meseci

Poželjno je da se krave tele jednom u 13,5, odnosno 14 meseci. Servisno razdoblje trebalo bi biti od 90 do 110 dana, međutelidbeno razdoblje od 390 do 400 dana.

Proizvodni vek krave trebalo bi da iznosi bar 7 godina, tj. 5 teljenja. Krave treba osemeniti nakon drugog ili trećeg estrusa ili 60 dana nakon teljenja, što zavisi od visine proizvodnje. Cilj je oploditi kravu do 110 dana nakon teljenja.

Junice treba osemeniti u 14-om, odnosno 15-om mesecu, težine 370 do 400 kilograma. Prvo teljenje junica treba biti u vremenu od 24 do 26 meseci. Prosečni prirast rasplodnog podmladka trebalo bi iznositi od 650 do 700 grama po jednom HD.

Muža mora početi u isto vreme. Vremenski razmak između mužnji treba biti jednak. Prelaskom sa 2 na 3 muže dnevno povećava se proizvodnja mleka, i to za 25%.

Pravilna ishrana krava
Kontrola obroka povećava mlečnost kod krava

Kontrola obroka

Cilj svakog proizvođača je zdrava i plodna krava koja može proizvesti puno mleka. Stočar treba svakodnevno napraviti kontrolu svoga stada u staji.

Kada uđe u staju, treba uraditi sledeće:

• Pogledati ima li u hranidbenim stolovima ili valovima hrane. Zatim, ima li u valovima za vodu dovoljno vode. Hrana i voda moraju biti prisutne non-stop. Bez vode i hrane nema mleka.

• Pogledati koliko krava koje su u boksovima leži i preživa, a koliko stoji i hrani se.

• Baciti pogled pojedinačno na svaku kravu, pogledati dlaku, da li je sjajna ili nakostrešena, pogledati stanje kondicije i noge.

• Zatim treba pregledati boju i čvrstinu balege. Čvrsta balega znači da krava ne dobija dovoljno vode i da postoji deficit belančevina, a ima puno vlakana. Balega tamne boje znači da se kravama daje previše belančevina i malo vlakana. Izmet svetle boje znak je acidoze. Ako je izmet previše redak i peni, obrok sadrži previše skroba.

Bistra mokraća je znak dobrog stanja metabolizma, a mutna upućuje na oštećenje bubrega. U izmetu ne sme biti ostataka hrane. Konzinstencija izmeta treba biti kašasta.

Uobičajen sadržaj mlečne masti u mleku treba biti 3 do 4,2 %, a sadržaj proteina 3,2 do 3,8. Odnos masti i proteina treba da iznosi 1,2:1,0%, a sadržaj uree u mleku od 15 do 30 mg/100 ml. Sadržaj somatskih stanica do 150.000 u ml, sadržaj mikroorganizama do 30.000 u ml, sadržaj laktoze od 4,6 do 4,8%, suve materije bez masti više od 8,5%. Indeks masti i belančevina od 1,1 do 1,5. Te vrednosti upućuju na dobro zdravlje vimena i dobru higijenu mleka. Ako je nivo laktoze niži od 4,5 % upozorava na opasnost od pojave bolesti vimena, a ako je indeks veći od 2 upozorava na pojavu ketoze.