Kako do zdravog ploda koštičavog voća?

  1158
  0

  Pre dve nedelje smo pričali o zimskom tretmanu voćnjaka i vinograda i još tad je rečeno da su biljke izašle iz faze fiziološkog mirovanja, ali da ih niske temperature i dalje zadržavaju u tom stanju. Vremenske prilike su se u međuvremenu promenile i zimski tretman je potrebno što pre uraditi u svim zasadima gde to nije urađeno. Kada je u pitanju koštičavo voće, ako se ovakve temperature nastave vrlo brzo možemo očekivati ubrzani razvoj biljaka i što znači da je potrebno pripremiti se za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica koštičavog voća poznatijeg u narodu kao monilija. Ovaj patogen prezimljava u vidu rak rana ili mumificiranih plodova u našim voćnjacima, a vlažno vreme pogodno je za njegovo širenje, pa tako samo 4 sata da imamo vlažno vreme, pri temperaturi od 16 stepeni u vreme cvetanja, moguće je ostvarivanje zaraze i od 80%. Infekcija je moguća i na nižim temperaturama ukoliko je period vlaženja nešto duži.

  Za uspešnu zaštitu od ovog patogena ne sme se čekati, preventivni tretmani se moraju uraditi na vreme. Već u fazi belih balona potrebno je upotrebiti preparat Dionis plus u količini 2 l/ha (20 ml u 10 l vode) i obavezno ponoviti ovaj tretman u fazi punog cvetanja istim preparatom u istoj količini.  Ukoliko vremenski uslovi pogoduju razvoju bolesti, a period cvetanja potraje duže od 10 dana onda je potrebno tretman uraditi i u fazi precvetavanja.  

  Suština zaštite protiv monilije je da biljke tokom čitavog perioda cvetanja budu zaštićene, jer se na taj način onemogućava prodiranje patogena u nju. Kada se tretmani ne urade, a monilija je prisutna, ona uđe kroz cvet u biljku i širi se kroz granu što može dovesti do potpune štete u voćnjaku.

  Zašto je Dionis plus odličan preparat za suzbijanje ovog patogena? Pre svega jer sadrži dve aktivne materije od kojih je jedna kontaktna, a druga lokal-sistemična pri čemu je dobijena znatno bolja efikasnost nego kod pojedinčog delovanja na prouzrokovača bolesti.

  Pored preparata Dionis plus za efikasnu zaštitu od monilije mogu se koristiti i drugi preparati koji imaju isto toliko dobro delovanje, a to su: Ciprodex, Signum, Dionis ili Duofen.

  Zato za efikasnu zaštitu od monilije na vreme treba uraditi tretmane sa preparatom Dionis plus ili ostalim gore navedenim preparatima i uspešno ćete se izboriti sa ovim najznačajnijim patogenom u proizvodnji koštičavog voća.

   

   Dejan Reljin, M.Sc.