Naslovna Vesti Kako zaštiti koštičavo voće od Monilije?

Kako zaštiti koštičavo voće od Monilije?

2819
0
šljiva u cvetu
šljiva u cvetu

U poljoprivrednoj proizvodnji, a pogotovo u voćarstvu je veoma teško boriti se sa neprijateljem koga ne vidimo. Praksa je pokazala da je daleko neizvesnija borba sa gljivičnim oboljenjima nego sa insektima.

Mnogi smatraju da je zaštita koštičavog voća mnogo jednostavnija u poređenju sa jabučastim. Jabučasto voće ima veći broj patogena i znatno duži period do momenta berbe, ali i pored toga kod koštičavih voćnih vrsta postoji nekoliko ključnih momenata na koje treba obratiti pažnju.

Trulež cvetova, grana i grančica (Monilia Laxa) je bolest koja napada skoro svo koštičavo voće, a najosetljivije su kajsija, šljiva, višnja, trešnja i dr.

Pre faze cvetanja postoje aktivnosti koje u značajnoj meri mogu umanjiti infekcioni potencijal ovog gljivičnog oboljenja. Momenat kada dolazi do fiziološkog odbacivanja lisne mase tokom jeseni je period kada prvo treba obratiti pažnju. Prilikom odbacivanja lišća nastaju ožiljci kroz koje patogeni prodiru u stablo. Nastale preseke (ožiljke) neophodno je dezinfikovati kako bi sprečili prodor bolesti.

Tretman preparatima na bazi bakra (Everest) potrebno je uraditi kada imamo otprilike 2/3 opalog lišća. Ovo je momenat kada gljivice koje su uspele da se održe tokom vegetacije mogu ostvariti infekciju.

Značaj pravilne rezidbe

Slična situacija je i sa rezidbom koja se radi u periodu mirovanja. Rezidbu prilagođavamo potrebama biljaka i našim očekivanjima. Prilikom rezidbe takođe nastaju veliki preseci koje je neophodno dezinfikovati. Tada se uklanjaju sve orezane i polomljene grane kao i truli plodovi koji su ostali na stablu, a koji su nosioci gljivičnih oboljenja. Hemijskim tretmanom neposredno pred kretanje vegetacije fungicidima na bazi bakra takođe značajno smanjujemo potencijal bolesti tokom vegetacione sezone.

Šta je to Monilija?

Monilia laxa, prouzrokovač sušenja cvetova i rodnih grančica uglavnom napada koštičavo voće. U pojedinim godinama može izazvati značajna oštećenja što se odražava na prinos. Infekcija nastaje u periodu cvetanja kada gljivica prodire kroz tučak i zaražava plodnik. U godinama kada se period cvetanja podudara sa intezivnim padavinama nastaju značajni gubici.

Bolest se manifestuje tako što dolazi do promene boje cvetova, koji se suše i propadaju. Ovakvi simptomi su slični oštećenjima od mraza. Kada oštećenja nastaju od mraza onda se svi cvetovi osuše a kod Monilie se suše cvetovi na pojedinačnim granama.

Faza cvetanja u uslovima kišovitog vremena koje je praćeno nižim temperaturama može trajati i duplo duže od predviđenog. Što je duži period cvetanja to je veći rizik od nastanka infekcije. Infekcija je moguća i na nižim temperaturama ukoliko je period vlaženja nešto duži. U ovakvim okolnostima prvi tretman se radi na početku cvetanja (beli baloni – prvi otvoreni cvetovi). U ovim fazama odabirati fungicide koji su efikasni na nižim temperaturama kao što su Ciprodex. U punom cvetanju obavezno uraditi tretman kvalitetnim fungicidom poput Dionis plus u dozi 2 l/ha.

U praksi se obično rade dva tretmana, ali po potrebi može uraditi tretman i u fazi precvetavanja. Suština zaštite protiv Monilie je da biljka tokom čitavog perioda cvetanja bude zaštićena, jer se na taj način onemogućava prodiranje patogena. Pored navedenih preparata za kontrolu ovog oboljenja mogu se koristiti i sledeći fungicidi: Duofen, Dionis i Signum.

Za efikasnu primenu fungicida u voćnjaku se treba na vreme pripremiti tako što ćemo odabrati kvalitetan fungicid i biti spreman da u svakom trenutku možemo neometano ući u zasad.

Dipl. inž. polj. Milan Sudimac