Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Kako zaštiti koštičavo voće u fazi cvetanja?

Kako zaštiti koštičavo voće u fazi cvetanja?

625
0

Izuzetno povoljni prirodni uslovi za gajenje, visoka nutritivna vrednost i mogućnost plasmana u svežem i prerađenom obliku doprinose velikoj zastupljenosti proizvodnje koštičavog voća. Preko dve trećine zasada voća u Srbiji čine koštičave voćne vrste, a najveći procenat čini šljiva.

Zasadi koštičavog voća su sada u fazi početka cvetanja, a na mnogim mestima je već puno cvetanje. Ovo je period kada su biljke najosetljivije na infekcije koje prouzrokuje gljiva Monilinia laxa.

Monilinia laxa je parazit koji izaziva bolest sušenja cvetova, grana i mrku trulež plodova. Prezimljava u rak ranama, na kori zaraženih grana i mumificiranim plodovima na krošnji ili površini zemlje i time je redovno prisutna u voćnjaku.

Infekcije ostvaruje kroz cvet a odatle se dalje brzo širi u peteljke, mladare i rodne grane. Sušenje cvetova a kasnije i letorasta usporava porast i pravilno formiranje krune. U našoj zemlji ovo je bolest koja se u manjem ili većem procentu redovno javlja, svake godine.   

Za sprečavanje infekcija i pojavu bolesti treba primeniti preparat Dionis plus u količini 2 l/ha (20 ml u 10 l vode). Prvi tretman preparatom Dionis plus uraditi na početku cvetanja (10% cvetova otvoreno) a drugi tretman u fazi punog cvetanja.

Ovim tretmanima treba dodati folijarno hranivo Wuxal Ascofol u količini 1 l/ha (10 ml u 10 l vode). Hranivo je sa visokim sadržajem organske materije izolovane iz morske alge, koja je zbog osobine brzog rasta postala novi izvor prirodnih hormona rasta.

Zbog biljnih hormona i prisustva lakopristupačnog bora u formulaciji, Wuxal Ascofol stimulativno utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Primena na početku i u punom cvetanju koštičavog voća, pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova, povećanje otpornosti biljaka na biljne bolesti i temperaturni stres.

Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se stručnoj službi firme Chemical Agrosava na telefon 011/7852-767.

Dipl.inž. Jovanka Petrović

Chemical Agrosava