Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo Koji je NAJBOLJI sistem držanja krava za vas?

Koji je NAJBOLJI sistem držanja krava za vas?

1630
0
krave
U zavisnosti od prinosa mleka i zdravlja životinja, prilagodite način držanja krava, foto J. El Omari

Kada je u pitanju sistem držanja mlečnih krava u Srbiji su zastupljena tri: vezani način, slobodni način i kombinovani način držanja. Svaki sistem ima svoje prednosti i mane u smisli dobrobiti životinja i većih ili manjih prinosa mleka, piše Nenad Vujčić iz PSSS Srbije.

„Kod vezanog načina držanja, krave su vezane na jednom mestu u štali, tu se hrane, muzu i neguju. Mogu biti vezane jednoredno; do 15 grla u štali, dvoredno i višeredno; od 50 do 60 krava. U ovakvim štalama mogu se ugraditi tri vrste ležišta: kratka (dužine 160-170 cm, a širine 110-115 cm), srednje duga (dužine 170-180 cm, a širine 110-115 cm) i duga ležišta (dužine 190-220 cm, a širine 115-120 cm)“, navodi Vujčić.

Prednost ovog načina je u mogućnosti individualne kontrole i hranjenja svake pojedine krave, a i veća je proizvodnja mleka po kravi i bolje iskorišćavanje hrane u odnosu na slobodan način držanja. Kretanje je ograničeno, a muža se obavlja stacionarno. Međutim, ovakav način držanja ima i svoje mane.

„Higijena životinja je slabija i skraćen je vek njihovog iskorišćavanja. Češće su ozlede nogu i vimena, a i veći su troškovi ulaganja u opremu i troškovi održavanja“.

U tom slučaju treba voditi računa o mikroklimatskom kompleksu u štali, koji čine temperatura, vlaga, brzina strujanja vazduha, osvetljenost, buka, provetravanje, prašina, mikroorganizmi, amonijak, ugljendioksid i digestivni gasovi. U tom smislu, slobodni sistem držanja krava je jednostavniji i jeftiniji.

„Slobodan način držanja mlečnih krava prikladan je za farme s većim brojem krava. U takvim štalama potrebno je osigurati prostor za ležanje i odmaranje krava, prostor za slobodno kretanje krava u štali i izvan nje, odnosno ispusti, prostor za hranjenje krava i prostor za mužu krava (centralno izmuzište)“, piše stručnjak PSSS-a.

Slobodan način držanja krava jeftiniji je u izgradnji i omogućava maksimalno korišćenje mehanizacije, automatsku mužu, hranjenje i izđubravanje. U slobodnom načinu krave držimo u pojedinačnim ili grupnim liga boksovima, na dubokoj prostirci i kombinovano držanje krava.

„Kombinovano ili poluslobodno držanje krava omogućava veće kretanje krava nego u vezanom držanju“.

Kada govorimo o kombinaciji vezanog i slobdnog sistema postoji nekoliko kombincija vezanog i slobodnog držanja krava, zavisno od faze proizvodnje i godišnjeg doba.

„Postoji slobodno držanje u zasušenoj fazi i vezano držanje u laktaciji, vezano držanje krava zimi i slobodno držanje leti na pašnjaku, muža se obavlja na pokretnom izmuzištu i hranjenje i muža krava u štali, a ostalo vreme slobodno na ispustu ili na pašnjaku“, piše Vujčić.

Izvor: stručnjak PSSS Srbije Nenad Vujčić

 

J.E.