Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Laboratorija za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i semena

Laboratorija za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i semena

931
0

Laboratorija je akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod akreditacionog tela Srbije. Pod ATS akreditacijom se nalazi: uzorkovanje i ispitivanje semena žita, industrijskog i krmnog bilja. Dobijanjem sertifikata o akreditaciji potvrdili smo da su naši rezultati ispitivanja pouzdani, da se ispitivanja vrše na stručan način i u skladu sa zahtevima standarda zato što su potvrđena i pod nadzorom kompetentne organizacije.  Kao akreditovana laboratorija povećali smo poverenje sadašnjih i budućih korisnika u kvalitet laboratorijskog ispitivanja. Ispitivanja obavljaju visoko stručni i iskusni analitičari na savremenoj, adekvatno etaloniranoj opremi.

Laboratorija učestvuje u proficiency testovima koje organizuje BIPEA (International Bureau for Analytical Studies), kao i u testovima MLP (međulaboratorijsko poređenje) u kojima učestvuju akreditovane laboratorije za ispitivanje semena  Republike Srbije, i na taj način vrši stalnu potvrdu kompetentnosti.