Manje Mom-a

    755
    0

    Uskoro bi trebalo da počne da se primenjuje novi pravilnik o sadržaju kalcijuma u mesu. Primena novog pravilnika bi po nekim predvidjanjima trebalo da drastično smanji uvoz takozvanog MOM-a u Srbiju.