Naslovna Vesti MEHANIČKA OBRADA ZEMLJIŠTA U VOĆARSTVU: Dobra priprema zemljišta je osnova za dobar...

MEHANIČKA OBRADA ZEMLJIŠTA U VOĆARSTVU: Dobra priprema zemljišta je osnova za dobar voćni zasad!

887
0

Pre pristupanja mehaničkoj obradi zemljišta potrebno je uraditi fizičku i hemisjku analaizu zemljišta. Hemijskom analizom zemljišta utvrđuju se  osnovna svojstva zemljišta a naročito prisustvo humusa, lakopristupačnog kalijuma i fosfora i sadržaj ukupnog azota.

Za savremenu intenzivnu voćarsku proizvodnju zemljište treba da ima 50 – 70% ukupne gline, najmanje 3% humusa, 15 mg lakopristupačnog fosfora i 25mg kalijuma u 100 g zemljišta.

Ukoliko se nakon analize pokaže da, zemljište sadrži nizak procenat humusa, potrebno je zaorati stajnjak i to, za povećanje humusa 0,1% u sloju zemljišta do 40 cm potrebno je rasturiti  2 – 3 vagona stajnjaka po hektaru.

Mehanička obrada zemljišta gde spada oranje, primenjuje se u momentu kada se obavi ratsuranje organskih i mineralnih đubriva. Rigolovanje ili duboko oranje zemljišta je mera koja ima za cilj da se na što većoj dubini zemljište ratsrese, kako bi se uspostavio povoljan vodno – vazdušni i toplotni režim u čitavoj zoni korenovog sistema, naročito u slučajevima kada koren biljaka doseže duboko, što je tipično za zasade voća.

SVE ŠTO DO SADA NISTE ZNALI O POPULARNIM KEKSIMA NA KOJIMA SMO ODRASLI!

PODSTICAJ VREDAN POMENA: Proizvođači jaja mogu zaraditi do 3 miliona dinara! Saznajte kako!

Dubina rigolovanja se obično kreće od 40 do 70 cm. Ukoliko je oranični sloj plitak, preporučuje se oranje na dubinu 30 cm a zatim podrivanje cele površine na dubinu do 70 cm.

Ne bi trebalo rigolovati previše vlažno ili suvo zemljište. Najbolje je ono koje je umereno vlažno.

Rugolovanje je najbolje obaviti u avgustu ili septembru, ali ako je lepo vreme rigolovanje se može obaviti sve do početka novembra.

Posle rigolovanja potrebno je zemljište ostaviti 2 do 3 meseca da se slegne i ovo  je mera koja se obavlja prilikom pripreme zemljišta za podizanje zasada voća.

Po sleganju zemljišta ako se sadnja obavlja u jesen, potrebno je uraditi finu pripremu zemljišta. Ako je sadnja planirana za proleće, tada se fina obrada obavlja u toku februara ili početkom marta. Izrigolovana površina prvo se priprema teškim tanjiračama a neposredno pred početak sadnje novih sadnica se prolazi setvospremačem ili drljačama.

Nakon toga možete početi sa sadnjom voćnih sadnica.

G.V.

Prethodni tekstPODSTICAJ VREDAN POMENA: Proizvođači jaja mogu zaraditi do 3 miliona dinara! Saznajte kako!
Sledeći tekstUzgoj lubenica – Gde smo mi po proizvodnji lubenica u svetu?!