Ministarka optimista

    576
    0

    „Poljoprivreda bi mogla da stvori još hiljade novih radnih mesta“ – izjavila je ministarka Snežana Bogosavljević Bošković pri obilasku preradjivačke industrije na severu Bačke. Kako tvrdi ministarka i pored pada cena poljoprivrednih proizvoda od 19%, imali smo prošle godine suficit od 1,2 milijarde evra.