Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Najbolji način naklijavanja krompira!

Najbolji način naklijavanja krompira!

800
0

Zimi, kada se po pravilu odmara i uživa u plodovima minulog rada, valja razmisliti i o sledećoj sezoni. Kako savremena proizvodnja ne priznaje pauze, već jedna proizvodnja smenjuje drugu, proizvođači ranog krompira baš u ovom periodu vode brigu o novoj sezoni. Proizvođači ranog krompira nastoje da naklijavanjem krompira i sadnjom u ranim rokovima, upotrebljavajući agrotekstilne folije, smanje dužinu vegetacionog perioda i tržištu ponude rani krompir u vreme kada mogu ostvariti najveći profit. Za ranu proizvodnju preporučuje se sadnja naklijalih krtola, kada su klice dužine svega 1 do 2 cm.

Foto: Pixabay

Da bi se sadnja obavila uspešno, treba voditi računa da ne dođe do oštećenja krtola, a posebno malih klica, pa je savet da se obavi proces „kaljenjaˮ.

Postupak kaljenja se sprovodi tako što se naklijale krtole odlažu na dve nedelje u svetloj, dobro ventilisanoj prostoriji pri temperaturi od oko 10 °C. Snižavanje temperature i izlaganje svetlosti usporiće rast klica, dok se razvoj krtola nastavlja. Ovo će inicirati razvoj listova stolona i korena i formiranje hlorofila. Klijanci će nakon „kaljenjaˮ ostati relativno kratki, od 1 do 2 cm, i čvrsti. Proces kaljenja krompira može se obavljati i na otvorenom. Ukoliko temperature vazduha budu niže od optimalnih, koriste se razne vrste folija kako bi se zaštitile krtole koje su u holandezima ili drvenim gajbicama.

Bolesti krompira

  • Plamenjača

Prilikom gajenja krompira, posebnu pažnju trebalo bi obratiti na bolesti krompira, pri čemu plamenjača spada u red najrasprostranjenijih i najštetnijih bolesti krompira u našoj zemlji. Često se javlja u epidemijskim razmerama, kada izaziva i najveće štete, smanjujući prinos i pogoršavajući kvalitet krtole. Pored smanjenja tržišne vrednosti, zaražene krtole brzo propadaju tokom čuvanja u skladištima. Ovako naklijale krtole kasnije možemo posaditi na prethodno za to pripremljeno zemljište koje je dobro usitnjeno i nađubreno.

Foto: Poljoberza

Ovom prilikom ćemo skrenuti pažnju i na zaštitu od plamenjače, jer je ona ekonomski značajna bolest. Prvi simptomi plamenjače javljaju se na lišću, obično u vreme sklapanja redova krompira, krajem maja i početkom juna. Na zaraženom lišću nastaju vodenaste pege, tamnozelene boje. Dugotrajna suša i visoke temperature zaustavljaju razvoj ove bolesti. Korišćenje zdravog sadnog materijala, plodoreda, uništavanje samoniklih biljaka i desikacija pre vađenja krompira su značajne mere u zaštiti. Za uspešnu proizvodnju krompira neophodna je redovna primena fungicida koji sadrži kombinaciju dve aktivne materije – kalijum-fosfit i hlorotalonil, koje daju odlične rezultate. Takođe, primenu u sprečavanju plamenjače ima i preparat na bazi aktivne materije fluazinam.

  • Crna pegavost

Još jedna bolest koja je značajna zove se crna pegavost (Alternaria solany). Neki smatraju da ne pričinjava veće štete, dok drugi ističu da se ona često javlja u suvim i toplim područjima zemlje. Bolest zahvata lišće, stablo i krtole krompira.

 

Upotreba zdravog sadnog materijala, gajenje otpornih sorti i primena plodoreda, kao i uništavanje zaraženih biljnih ostataka i najmanje dvogodišnji plodored predstavljaju osnove preventivne mere zaštite krompira. U slučaju postojanja realne opasnosti od pojave i razvoja patogena u usevu krompira treba primeniti hemijske mere zaštite. Većina fungicida koji se koriste u programu zaštite od plamenjače deluju i na prouzrokovača crne pegavosti. Preporučuje se preventivna primena fungicida na bazi bakaroksihlorida i noviji preparati na bazi aktivne materije propineb.

Opisane su dve najčešće i možda najznačajnije bolesti krompira. Svakako da ih ima još, gde spadaju i neke virusne bolesti, ali one se po pravilu suzbijaju nizom preventivnih mera, od kojih karantin i izbor isključivo zdravog semenskog materijala daju zadovoljavajuće rezultate.
 

  • Krompirova zlatica

Foto: Pixabay

Za kraj spomenućemo i najpoznatiju štetočinu – krompirovu zlaticu. Njeno suzbijanje je otežano, budući da ima nekoliko generacija koje pokazuju izvesnu otpornost prema već primenjenim preparatima, pa je potrebno da se prilikom odabira odgovarajućeg insekticida vodi računa i o ovoj pojavi. Zbog toga se moraju koristiti preparati sa različitim mehanizmom delovanja. Insekticidi na bazi aktivne materije imidakloprid daju odlične rezutate.

Priredio: Dipl.inž.polj. Goran Veljković

Prethodni tekstFalabella – minijaturna vrsta konja
Sledeći tekstLIMUN ‒ NASMEŠITE SE KISELO