Ne prekidaju se prijave za otkup kukuruza ali postoji bojazan od zloupotrebe!

  534
  0

  Prvog dana podnošenja prijava, 31.oktobra 2017.godine, ratari su požurili da prijave prodaju merkantilnog kukuruza roda 2016. i 2017. godine Državnim robnim rezervama preko Produktne berze u Novom Sadu. Iako se čini da su najavljene količine za otkup ispunjene, dobra vest je da pojedini prodavci, koji se još nisu prijavili, mogu to još uvek da učine.

  Direktor robnih rezervi, Zorica Anđelković rekla je za medije da još uvek ništa nije završeno i da će Produktna berza primiti sve ponude koje budu upućene. Rok za realizaciju kupovine merkantilnog kukuruza je zaključno sa 30.novembrom.

  “ Ovaj otkup nije organizovan po sistemu ko se prvi javi.“ – istakla je Anđelkovićka. Tek nakon što se zaključe prijave pristupiće se analizi na osnovu koje će se znati ko i sa koliko kukuruza ispunjava uslove za otkup.  Rok plaćanja kupljenog merkantilnog kukuruza je petnaest dana, a od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

  Podsećanja radi, cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg, u cenu je uračunat PDV – uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Republička direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 21.739.130 kilograma merkantilnog kukuruza – rod 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se saglasilo da se 10.000 tona merkantilnog kukuruza odobri stočarima u zameni za junad i svinje. I to, za kilogram žive vage junadi farmeri će dobiti 14 kilograma kukuruza, a za kilogram utovljenih svinja 10,900 kiliograma kukuruza.

  Ratare plaši to da će prema dosadašnjem modelu otkupa kukuruza ovlašćeni skladištari ubaciti svoje količine, kao i to da one mogu biti fiktivne. Uz to zbog bojazni od zloupotrebe skladištara u ranijem periodu,  ratari se pribojavaju da će za fiktivnu količinu dobiti nadoknadu za skladištenje.