Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Nesigurna klima će trajno izmeniti vinogradarstvo kakvim ga znamo

Nesigurna klima će trajno izmeniti vinogradarstvo kakvim ga znamo

Vinogradarstvo u Srbiji, kao i širom sveta, spada u sektore privrede koji su najosetljiviji na klimatske promene.

750
0
Zaštite čokote od mraza

Razlog tome je što vremenske prilike utiču u velikoj meri, ne samo na visinu prinosa i kvalitet grožđa, već i na aromu, ukus i kvalitet vina kao krajnjeg produkta. Iste sorte grožđa gajene u različitim klimatskim uslovima daju vina različitih karakteristika.

Generalno govoreći, u hladnijim uslovima u bobicama se tokom sazrevanja sakuplja manje šećera, što rezultira manjim procentom alkohola u vinu, pa su ona suvlja, laganija i kiselkastog ukusa. U toplijim uslovima grožđe lakše i brže sazreva, sadrži više šećera, što daje veći procenat alkohola u vinu, tamniju boju i puniji ukus, piše klima101.rs.

Nesigurna klima – upitan kvalitet

Zbog sve veće klimatske varijablinosti i češćih ekstremnih vremenskih pojava proizvođačima je teško da održe konstantnim kvalitet svojih vina od godine do godine. Jedna od najlošijih berbi poslednjih godina u Srbiji bila je 2014, izuzetno topla i kišovita godina što je pogodovalo razvoju bolesti vinove loze. Prinos je u proseku bio prepolovljen, a kvalitet grožđa i vina značajno smanjen. Sa druge strane, tople i sušne godine kao što su 2012. i 2017, koje su donele velike gubitke srpskoj poljoprivredi u celini, u vinogradima su dale odličan rod grožđa od kojeg su proizvedena visokokvalitetna vina.

Toplije vreme znači i raniji početak vegetacionog perioda, a to nije dobro za biljke.

Porast temperature vazduha poslednjih decenija uslovio je raniji početak perioda vegetacije, što je dovelo do povećanog rizika od pojave kasnog prolećnog mraza. Češća pojava grada i ekstremno visokih temperatura tokom vegetacije izazivaju fizička oštećenja na biljci i plodu.

Zrenje grožđa je, kao i početak vegetacije, pomereno na nešto ranije, pa ono dozreva na višim temperaturama, što negativno utiče na kvalitet grožđa i vina, pre svega u pogledu aroma i boje. Iako manja količina padavina tokom vegetacije nije prevelik problem za vinovu lozu, česta pojava suša i njihovo produženo trajanje može se negativno odraziti na samu biljku i njen prinos. Sa druge strane, prevelika količina padavina povećava vlažnost vazduha što pogoduje razvoju bolesti.

Tokom sledećih nekoliko decenija globalno zagrevanje bi moglo da ima pozitivan uticaj na vinogradarstvo i vinarstvo Srbije, omogućavajući nam da proizvodimo visokokvalitetna vina. Na žalost, to neće biti dugog daha, s obzirom na to da nas krajem veka u današnjim vinogradarskim oblastima očekuju klimatski uslovi previše topli za vina vrhunskog kvaliteta.

Na kraju 21. veka klimatske karakteristike današnjih vinogradarskih područja će postojati jedino u malim oblastima na višim nadmorskim visinama.

Kako bi se obezbedila održivost vinogradarstva i kvalitet proizvedenih vina, neophodno je sprovoditi mere adaptacije, kako one kratkoročne koje se tiču pravovremenog sproveđenja odgovarajućih agrotehničkih mera u vinogradu, tako i dugoročne, kao što su postepeno premeštanje sadašnjeg sortimenta ka višim nadmorskim visinama i promena sorti u današnjim vinogradarskim oblastima.