Naslovna PR NJIVE BUDUĆNOSTI!

NJIVE BUDUĆNOSTI!

2224
0

U saradnji sa Poljoprivrednom školom „Holabrun” iz Donje Austrije nedavno je formirana prva „ njiva budućnosti“ u toj državi. Dok su ostale Njive budućnosti (Forward Farms) osnovane zajedno s poljoprivrednim gazdinstvima, saradnja sa školom u prvi plan ističe ciljeve kao što su podizanje svesti, pružanje informacija i predstavljanje ovog koncepta u praksi.

Bayer Crop Science iz Beograda je nedavno organizovao posetu gazdinstvu u Holaburnu gde su posetioci imali prilike da se upoznaju sa najnovijim tipom „ njive budućnosti. “ ForwardFarming je globalna platforma znanja pomoću koje se ispituju i demonstriraju mogućnosti sprovođenja koncepta održive poljoprivrede u praksi. Poljoprivredna gazdinstva vode nezavisni partneri i na njima se primenjuju različiti pristupi kompanije Bayer, ali i drugih dobavljača usluga. Partneri odlučuju koji će se pristupi primeniti.

Globalno gledano, prema podacima UN, potrebno je udvostručiti proizvodnju hrane između 2009. i 2050. da bismo prehranili rastuću svetsku populaciju. Međutim, poljoprivredne površine nije moguće proizvoljno proširivati.

Ni Austriju nisu mimoišla ova dešavanja i tokovi. Država često nije u mogućnosti da proizvede dovoljne količine proizvoda biljnog porekla kojima bi zadovoljila sopstvene potrebe: domaćom proizvodnjom pokriva se 86% potreba za žitaricama, 56% potreba za povrćem, 40% za potreba voćem, 27% potrebe za biljnim uljima po podacima iz 2017. godine.

Obradive površine nestaju i u Austriji usled izgradnje auto-puteva, erozije ali i opšteg izumiranja sela koje je prisutno i kod njih. Zbog svega toga, ključno je pitanje, koliko moderna mora biti poljoprivreda kako bismo izašli na kraj sa zahtevnim izazovima koji su pred nama? Ta poljoprivreda mora da bude inovativna, ekološka i održiva. Uz nove tehnologije, smanjenu količinu sredstava za zaštitu bilja i njihovu preciznu primenu, Bayer namerava da smanji uticaj na životnu sredinu za 30% do 2030. godine. Kako bi postigla ovaj cilj, kompanija se usredsređuje na saradnju, otvoreni dijalog i transparentnost.

 

G.V.