Naslovna Uredbe Objavljen poziv: 17kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi!

Objavljen poziv: 17kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi!

1086
0
foto: S.Vasojević
foto: S.Vasojević

Zvanično je objavljen poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad, objavljeno je na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve.

Proizvođači registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravna lica, zadruge i preduzetnici moći će da dobiju 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi. Primarni proizvođač treba da poseduje najmanje 5 grla tovne junadi, čiji kvalitet mora da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, a majmanje telesne mase 400 kg.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču može biti do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planira da isporuči Direkciji.

Merkantilni kukuruz proizvođači će moći da preuzmu odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će obavljati preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Klanice, gde proizvođači mogu isporučivati junad su IM Matijević doo Novi Sad, Alf Promet doo Kać, Zmajevac doo Irig i Turković doo Sjenica.

U dokumentu republičke direkcije navodi se da se ponuda smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13. septembra do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Rok za realizaciju naturalne razmene je 30. septembar, a detalje u vezi sa ovim pozivom možete pročitati u zvaničnom dokumentu na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve.

 

Izvor: Republička direkcija za robne rezerve