Obnova 860 km atarskih puteva

    606
    0

    Predstavnci 67 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije centralne Srbije zaključili su ugovore o korišćenju sredstava za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta, sa Upravom za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predviđena sredstva budžetom Republike Srbije za ovu namenu iznose 851 milion dinara, od čega Ministarstvo učestvuje sa više od 249 miliona dinara. Državni sekretar Velimir Stanojević je prilikom potpisivanja ugovora istakao da je za ovu godinu planirano da se obnovi 860 kilometara seoskih puteva. Obnovom seoskih puteva omugućava se lakši i bliži pristup poljoprivrednim površinama, smanjuje se potrošnja goriva, čuva se kvalitet poljoprivrednih proizvoda prilikom njihovog transporta, produžava se vek poljoprivrednoj mehanizaciji i obezbeđuje sigurniji saobraćaj.

    Prethodni tekstDva hektara za građane EU – Srbija
    Sledeći tekstBlagodeti ploda kleke