Naslovna PR Oprez – kreće repičina pipa

Oprez – kreće repičina pipa

1756
0
polja uljane repice
polja uljane repice

Uslovi koji su vladali krajem avgusta i početkom septembra 2018. godine, izuzetno nepovoljno su uticali na klijanje i nicanje uljane repice. Prvi rokovi setve (treća dekada avgusta) su ugrabili nešto vlage, samim tim sada imaju zadovoljavajuće sklopove.

Usled nedostatka zemljišne vlage svi kasniji rokovi su nicali jako dugo ili nisu uopšte nikli. Trenutna situacija je takva da sigurno ima preko 50 % manje površina pod uljanom repicom od planiranih.

Period koji je iza nas sa nešto povišenim temperaturama je uticao na aktiviranje uljane repice, ali njenih štetočina. Trenutno se nalazi u fazi rozete i sa najavljenim povećanjem temperature očekuje se intenzivan rast. Tokom prošle nedelje skoro na svim regionima je registrovano prisustvo repinih pipa (mali i velika).

U narednom periodu zagrevanjem površinskog sloja zemlje aktiviraće pojavu pipa, a samim tim podići i nivo opreza.

Stabilizacijom temperature svi proizvođači koji imaju uljanu repicu treba da obiđu useve i blagovremeno intervenišu u cilju suzbijanja repinih pipa.

Preporuka kompanije Chemical Agrosava za ovu namenu je insekticid Savanur 1 l/ha. Insekti u ovom periodu vode skriven način života, pa je potrebno primeniti kvalitetan preparat. Ovaj insekticid pored kontaktnog delovanja suzbija insekte i gasnom fazom što obezbeđuje zaštitu do perioda cvetanja.

 

Dipl. inž. polj. Milan Sudimac