Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija ORANJE: Šta je važno znati kod osnovne operacije u pripremi zemljišta!?

ORANJE: Šta je važno znati kod osnovne operacije u pripremi zemljišta!?

2471
0

Obrada zemljišta oranjem predstavlja veoma složen proces u biljnoj proizvodnji sa veoma velikim učešćem energije. Oranje kao osnovna operacija u pripremi zemljišta predstavlja jednu od najvažnijih mera za uspešan rast i razvoj biljaka, kao i za izvođenje sledećih agrotehničkih operacija. Oranje ima zadatak da spremi neobrađeno zemljište u takvo stanje da obezbedi povoljan razvoj biljaka tokom cele vegetacije.

Photo by Roman Synkevych on Unsplash

Priprema zemljišta: kako se pripremiti za pripremu?

Smisao oranja je uspostavljanje pogodne strukture pooranog sloja na dubinu koja najbolje odgovara biološkim zahtevima date kulture. Ti uslovi treba da omoguće dovoljne količine toplote, vlage i vazduha, kao osnovne životne faktore za svaku biljku. Posle oranja, oranični sloj mora biti ujedinjen po celoj dubini, strukturi i rasporedu hranljivih sastojaka.

Osim usitnjenja i prevrtanja zemlje veoma je bitno zaoravanje biljnih ostataka i stajskog đubriva. Zaoravanje organske mase ubrzava njeno razlaganje na sastojke koji će predstavljati hranu za biljke. Kvalitet oranja, sitnjenje, prevrtanje, zaoravanje biljnih ostataka i ravnjanje površine zemljišta umnogome je uslovljeno oblikom i dimenzijama radnih organa pluga, kao i njegovim pravilnim podešavanjem po horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

Izvor: Shutterstock/Singkham

Tako na primer, za rastresita zemljišta koriste se plugovi sa “kulturnom daskom”, a za teža zemljišta plug sa “spiralnom daskom”. Od svakog pluga traži se da ispuni sledeće agrotehničke uslove:

 • da se prevrtanje plastice obavlja pravilno
 • da plastice budu identičnih dimenzija
 • da biljni ostaci, stajsko i veštačko đubrivo budu potpuno zaorani
 • da dno brazde bude horizontalno
 • da jedna plastica potpuno nalaže u drugu
 • da zemljište dobro izmrvi i ujednači
 • da ne ostavlja nepoorane zone zemlje
 • da se pri radu ne zagušuju pružna tela i
 • da je relativno lagan uzimajući njegove dimenzije
Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash

Ukoliko se posmatra prevrtanje plastice mogu se videti tj. utvrditi neke zakonitosti i to:

 • plastica se obrne u odnosu na prvobitni položaj 90° – 180°
 • ovaj ugao se smanjuje sa povećanjem dubine, a povećava se sa povećavanjem širine brazde
 • da bi se plastica mogla lepo prevrnuti, a da pri tome ne dođe do zasipanja dna brazde, njena širina treba da bude veća od njene dubine
Photo by Andrej Lišakov on Unsplash

Na mestu gde plug prolazi stvara se brazda.

Ugao prevrtanja plastice je: α = β + 90°. Menjanjem ugla β, odnosno α, menja se i dužina d + e. Uz konstantnu širinu plastice biće c = d + e, ako je ugao β = 45°, a ugao α = 135°. U tom slučaju s = d. Iz ovoga sledi Zd² = s² ili d = s/ ili s = d x = d x 1,414, pa iz ovoga proizilazi da je odnos dubine prema širini 1:1,414.

gledajući rad pužne glave na plugu može se zaključiti da je ona u osnovi prostrani klin. Dakle, taj klin tj. pužna glava (radi kao 3 jednostrana klina) gde se odseca i podiže, odmiče u stranu i na kraju prevrće plastica.

Izvor: Pixabay

Prema načinu kačenja za traktor, plugovi se dele na:

 • vučene
 • nošene
 • polunošene

Prema obliku radnih organa, plugovi se uglavnom dele na:

 • raone
 • diskosne
 • obrtne
 • čizel, itd.

Prema dubini oranje delimo na:

 • plitko, do 15 cm
 • srednje, 15 do 25 cm
 • duboko, 25 do 50 cm

Imajući u vidu da je oranje veoma složene prirode i da se ne može uspešno izvoditi u svim postojećim uslovima, to fabrike prave više plugova, različitih tipova radnih organa, dubina, širina zahvata i broja plužnih tela.

Duško Prolušić