Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija PODEŠAVANJE TANJIRASTIH PLUGOVA!

PODEŠAVANJE TANJIRASTIH PLUGOVA!

1904
0
foto: Pixabay
foto: Pixabay

Tačno je da se znatno manje koriste, ali njihova primena je značajna. Pri podešavanju ovih plugova najvažnije je pravilno postaviti tanjire i čistače.

Na teškom, tvrdom i suvom zemljištu i pri dubljem oranju, tanjiri se postravljaju strmije i pod manjim uglom u odnosu na pravac kretanja.

Na lako, trošnom zemljištu i pri plićem oranju tanjiri se postavljaju položenije i pod većim uglom u odnosu na pravac kretanja.

Ukoliko se tanjiri postave pod manjim uglom utoliko će slabije prevrtati plasticu, i obrnuto.Čistači se postavljaju utoliko više na tanjiru ukoliko se dublje ore, i obrnuto. Postavljaju se tako da unutrašnjim vrhom sečiva budu iznad samog središta tanjira, što bliže njegovoj površini a gornjim krajem odmaknuti 7-8 mm, od diska. Ovako ih treba postaviti naročito kad se ore vlažna zemlja, pa se ova lepi za tanjire.

Karakteristično je to da se prikopčavaju na isti način kao i raoni, s tim što im se dodaju stabilizatorske poluge. Vretenom hidraulika plug treba izravnati da i po širini i po dužini stoji vodoravno. Zadnji (brazdni) točak valja postaviti da ide pravo – da ne krivuda niti da sabija zid brazed. Ukoliko je zemljište mekše utoliko dublje treba spuštati točak, i obrnuto.

Plug se izravnava tek kad postigne punu dubinu oranja. Da je plug dobro izravnat poznaje se po tome što gredelj rada stoji vodoravno a brazdni točak ide pravo ili neznatno u desno.

Ako pri oranju taktor vuče na jednu stranu, onda ceo plug treba pomaći po kolenastoj osovini na suprotnu stranu. Ukoliko je upravljanje traktorom teško, prednje točkove traktora valja opteretiti tegovima.

Ako plug teško prodire u zemlju ili se izdiže, treba skratiti gornju polugu hidraulika ili je postaviti na višu rupu traktora da se plug nagne napred.

Kad to nije dovoljno, tada tanjire postaviti strmije, a plug jače opteretii stavljanjem terete u šupljinu rama. Ako ni to nije dovoljno, onda smanjiti zahvat pluga izokretanjem poslednjeg tanjira naviše da ne ore a da plug očuva svoju težinu.

Za sva ostala podešavanja važe ista pravila kao i kod nošenih raonih plugova.

 

M.S.