Naslovna Uredbe PODSTICAJI ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

PODSTICAJI ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

779
0

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013 i 142/2014) predviđa da ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine bliže propisuje vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje za mere ruralnog razvoja i obrasce zahteva, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalne iznose podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere. Saglasno tome donet je Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju („Sl. glasnik RS“, br. 105/2014).

Primarna poljoprivredna proizvodnja obuhvata primarnu proizvodnju biljnih kultura, i to: žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa i cveća; i primarnu stočarsku proizvodnju i to: proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele“, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa), proizvodnja konzumne ribe i proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda, tako da podsticaji predstavljaju podršku programima za investicije koje se odnose na ove vrste proizvodnje.

Podsticaji se daju za:

 1. – nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 2. – nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 3. – nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu;
 4. – nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
 5. – izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače;
 6. – izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica;
 7. – nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište;
 8. – nabavku nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane;
 9. – nabavku nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine;
 10. – nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
 11. – nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 12. – nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu;
 13. – nabavku nove opreme za ribnjake;
 14. – nabavku nove opreme za pčelarstvo.

Pravilnik sadrži tabelarni pregled investicija za koje se odobravaju podsticaji. Istim se navodi da je predmet podsticaja kupovina dobara i troškovi radova prihvatljivih investicija uz napomenu da se istim označava koji se troškovi ne nadoknađuju.
Pravo na podsticaje može ostvariti:
– fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik;
– pravno lice (privredno društvo, zemljoradnička zadruga sa minimum deset članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu);
– srednja škola koja se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom i ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.
Ovim pravilnikom se bliže navodi pod kojim uslovima se može ostvariti pravo na podsticaje. Kako bi se ostvarilo pravo na podsticaje, neophodno je da se podnese zahtev od strane napred navedenih lica sa podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na dan 31. mart tekuće godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.
Zahtev se podnosi na propisanom obrascu uz pravilnikom određenu dokumentaciju (dokumenta moraju glasiti na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta koja su na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača).
Uprava za agrarna plaćanja vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija. Ukoliko je zahtev podnet od strane lica koje shodno odredbama ovog pravilnika nema pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki sledeći zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, Uprava za agrarna plaćanja odbacuje bez daljeg razmatranja.
Uprava za agrarna plaćanja rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja koji se dodeljuju. Isti se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije koja se umanjuje za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Maksimalni ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara, osim podsticaja za izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače, kao i za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica za koje je maksimalni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva 5.000.000 dinara.
Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave za agrarna plaćanja, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ukoliko je više zahteva podneto u isto vreme, redosled isplate podsticaja određuje se prema vremenu prijema zahteva u Upravi za agrarna plaćanja.

Prethodni tekstISPLATIVOST DRŽANJA OVACA
Sledeći tekstTOV ĆURAKA