Naslovna Vesti Posao koji nas očekuje: JESENJI BELI LUK!

Posao koji nas očekuje: JESENJI BELI LUK!

1258
0

Bliži nam se oktobar, sve intenzivniji jesenji radovi, koji se moraju odraditi u što kraćem vremenskom roku, ali što efektivnije i produktivnije – jer vreme leti!

Optimalno vreme sadnje jesenjeg belog luka je oktobar, a u zavisnosti od preduseva i stanja u kojem se zemljište nalazi, neophodno je obaviti sve pripremne operacije u veoma kratkom vremenskom periodu, jer je dosta ograničavajućih faktora, od kojih je vreme – najveći! Oscilacije u temperaturi, sve češće i obilnije padavine onemogućavaju izvšavanje pripremnih operacija.

U našim agroklimatskim uslovima, možemo slobodno da kažemo, se uspešno gaji! Operacije počevši od oranja, đubrenja, pripreme zemljišta, nabavka deklarisanog sadnog materijala, su neizostavne tačke svake uspešne proizvodnje.

Dobri predusevi mogu biti strništa, koja se mogu pripremati odmah nakon žetve ili kada to povoljni vremenski uslovi dozvole. Osnovnu obradu zemljišta bi trebalo izvršiti na 20-25 cm, zbog dubljeg rastresitog sloja, boljeg formiranja mrvičaste strukture zemljišta, a što će kasnije rezultovati boljem razvijanju i grananju korenovog sistema.

Poznatno je da se beli luk razmnožava vegetativno, te se za sadnju koriste čenovi, koje bi trebalo dezinfikovati dobro poznatim preparatima za tu namenu. U odnosu na mašinsku sadnju, preporučuje se ručna sadnja, osim ako se ne radi o velikim površinama, pre svega zbog toga što starije mašine za sadnju postavlju čen u zemljište u nepravilnom položaju i samim tim smanjuju procenat klijanja i nicanja, koje je uglavnom u takvim uslovima neravnomerno, što kaznije rezultuje formiranju manjih lukovica.

Treba odbaciti sitne i loše, a ostaviti za sadnju krupne i zdrave čenove!

Vegetacioni prostor koji beli luk zahteva je 30-50 x 8-10 cm, a količina sadnog materijala po hektaru se kreće od 500 do 1200 kg, nekada i više, ali sve u zavisnosti od krupnoće sadnog materijala.

Čenovi se sade na odgovarajuću dubinu, kojom se obezbeđuje da je vrh čena prekriven slojem zemlje od 2 do 3 cm, a sve u cilju uspešnog ukorenjavanja i prezimljavanja biljke.

Obratite pažnju!

Preduboka sadnja usporava nicanje, što se odražava na neujenačenost useva i sitnije lukovice!

 

M.S.