Naslovna Vesti Primena i rad sa SUŠARAMA!

Primena i rad sa SUŠARAMA!

983
0
foto: Euclid
foto: Euclid

Za uspešno čuvanje većina poljoprivrednih proizvoda treba da sadrži od 14 do 15% vlage. Ako sadrže od 16 do 20% vlage, mogu se čuvati samo u tankom sloju, ili da se povremeno prevrću radi dosušivanja. Kad sadrže preko 20% vlage moraju se dosušivati.

Za utvrđivanje vlage u proizvodima postoje specijalni električni i acetilenski aparati. Bez njih se vlaga može približno odrediti ako se 100 ili 1000 grama proizvoda suši u peći na temperaturi oko 80 0C pola sata. Tada će iz njih ispariti skoro sva vlaga pa će razlika u težini predstavljati količinu vlage u proizvodu.

Proces sušenja se najviše može isplatiti primenom kod šljive ili paprike, a kod žitarica može itekako poslužiti u uslovima kada hibridi ne otpuste na vreme vlagu pa je potrebno dosušavanje.

Bez ovoga, žita i sitno seme praktično se poznaju da li su dovoljno suvi za čuvanje kad se gola ruka zavuče u džak ili gomilu, pa ako seme brzo ispuni prazan prostor kad se ruka izvuče, znak je da je dovoljno suvo i obrnuto.

Brzina sušenja proizvoda zavisi od razlike između početne i završne vlažnosti proizvoda, toplote i relativne vlažnosti spoljnjeg vazduha i toplote na kojoj se zagreva vazduh kojim se suše proizvodi. Početna vlažnost belih žitarica zavisi od faze zrenja u kojoj se žanju i vlažnosti vazduha u to vreme.

Vlažnost kukuruza ubranog kombajnima sa krunjačima kreće se od 20 do 30%. Ove proizvode za čuvanje osušiti do 15% sadržaja vlage. Dalje sušenje praktično ništa ne doprinosi, jer ako je spoljni vazduh vlažan, proizovd će do tog stepena privući vlagu iz vazduha.

Pošto se sušenje vrši odozdo naviše, najjače se suši donji sloj. Idući naviše sušenje je sve slabije, a u gornjem sloju čak nastaje izvesna kondenzacija pare ( zbog smanjenja toplote a time i kapaciteta vazduha). Zato pri sušenju ovaj sloj treba posebno dosušiti ili ga pri skladištenju baciti na površinu, dok se dosušuje prirodnim putem.

Pri sušenju u sušarama ovo obično nije moguće niti tako potrebno, jer one imaju uređaj koji ovu razliku znatno smanjuje.

Pre sušenja semena i drugih proizvoda treba ih dobro očistiti od pleve, grančica i listova, prašine i raznih primesa jer one otežavaju sušenje i kvare proizvodima sjaj.

Sušenje hladnim vazduhom kada je vreme toplo i suvo obično se vrši neprekidno. Kad je vreme hladno i vlažno, efikasnije je ako se suši samo danju, kad se vazduh zagreje, jer mu se onda povećava kapacitet primanja vlage.

Sušenje toplim vazduhom u sušarama je najekonomičnije ako se izvodi bez prekida punim kapacitetom. Pri sušenju treba stalno nadgledati rad sušare preko instrumenata i na osnovu toga vršiti potrebna podešavanja.

Kukuruz sem u zrnu može se dosušivati ventilatorima i u klipu u košu. Za tu svrhu treba prilikom punjenja koša postaviti umetke od letava tako da prolaze kroz sredinu mase kukuruza, da debljina sloja klipova bude jednaka sa svih strana umetka, u dugačkim koševima umetak ne ide celom dužinom koša već se na sredini ostavlja razmak od najmanje 1,5m. Tada se sušenje vrši prvo s jednog a potom s drugog kraja koša.

 

 

M.S.