Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija Pripremite svoje plugove na VREME – provera RAONIKA!

Pripremite svoje plugove na VREME – provera RAONIKA!

1473
0

Bliži nam se pozna jesen i završetak svih jesenjih radova. Na kraju uvek ostaje oranje, mnogim poljoprivrednicima je ovo omiljeni posao, ali bez pripremljenog pluga nema posla!

Ima nekoliko stvari koje bi svi poljoprivrednici trebalo da znaju, odnosno da ih primenjuju, provere svoje plugove, pritegnu i to što pre, dok posao nije krenuo!

Što se tiče pripreme plugova za rad, preventiva je najbolji doktor, na samom početku treba proveriti radne organe pluga (plužne daske, raonike, crtalo, deflektor) očistiti od prljavština i biljnih ostatka koji često umeju da ostanu zaglavljeni nakon radova.

Nakon toga proveriti da li su svi vezivni elementi pritegnuti, a mesta predviđena za podmazivanje, podmazati. Podmazivanje je mera koju treba primenjivati pre i posle radova, korozija i rđa mogu da zakomplikuju dosta stvari i budu preteča za mnoge kvarove, koji mogu da budu itekako nezgodni ako se dese u toku rada.

Kada je reč o podešavanju pluga, najpre podesimo dužinu gornje traktorske poluge na dužinu prema odgovarajućem otvoru na vertikalnom uporniku pluga, vodeći računa da visina tačke kačenja na plugu i u radu bude nešto viša, od visine priključne tačke na traktoru. Ubacimo osovinicu i osiguramo. Pre početka oranja opet proveriti sve priključne tačke da li su osigurane i čvrsto zategnute.

Dolazimo do najvažnijeg dela svakog pluga – a to su raonici! Konstantnim i intenzivnim radom na njivi, a pogotovo u neravnim terenima, može doći do njihovog oštećenja, krivljenja i nazubljivanja. Ako se to desi, a ne primeti se, može doći do raznih poteškoća u radu, krivljenja brazde, lomljenja plužne daske i tako dalje. Ako postoji potreba za to, raonike treba odšrafiti i odneti na obradu, ili kako se to narodu popularno kaže – klepanje!

Pre početka oranja neophodno je pravilno podesiti plug. Podešavanje pluga može da bude u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Ukoliko raonik na prvom plužnom telu ne doseže do zida brazde, plug pomeriti udesno da prva brazda zahvata radni zahvat pluga 25 cm; 30 cm ili 35 cm zavisno od tipa pluga.

Pomeranje pluga po poprečnoj osovini, ili pomeranje poprečne osovine, vrši se kada se plug spusti na zemlju, otpuste zavrtnji na graničnicima i navrtke na uzengiji podesivača širine brazde. Guranjem pomeramo poprečnu osovinu ulevo ili desno, prema potrebi, a zatim stegnemo zavrtnje na graničnicima i navrtke na uzengiji podesivača.

Plug je ispravno podešen kada svako plužno telo ore na istoj dubini, a dno brazde je vodoravno.

M.S.