Naslovna Vesti RASIPAČI MINERALNIH ĐUBRIVA!

RASIPAČI MINERALNIH ĐUBRIVA!

1699
0

U današnjem vremenu savremena biljna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe veštačkih đubriva, koja utiču na postizanje visokih prinosa u ratarskoj proizvodnji. Ranije, kod nas su trošene male količine mineralnih đubriva i to su uglavnom koristila veća poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredni kombinati. Danas ih ne troše samo velika poljoprivredna gazdinstva, već i mala gazdinsta tj. individualni poljoprivredni proizvođači. Ovaj trend ima uzlaznu liniju.
Sa porastom potrošnje ovih đubriva pojavljuje se sve više problema samog rasipanja. Rasipanje ručnim putem ne može da zadovolji ni potrebe individualnih proizvođača, a kamoli poljoprivrednih dobara. Ručno rasipanje traži veliki broj nekvalifikovane radne snage, pa samim tim nemamo kvalitetnog rada, pa prema tome ni visokih prinosa. Ovaj problem je rešen uvođenjem rasipača mineralnih đubriva.
Imajući ovo u vidu, kao i kod drugih poljoprivrednih mašina, potrebno je da poljoprivredni proizvođači pronađu najoptimalnije organizacione forme rasipanja mineralnih đubriva i proizvodnosti rada.
Pred današnje rasipače postavljaju se veoma zahtevni uslovi koji oni treba da ispune kako bi služili svoju namenu i to:
ravnomerno rasipanje mineralnih đubriva sa obe strane centralne traktorske linije, sa maksimalnim odstupanjem 10%
ujednačeno rasipanje svih vrsta mineralih đubriva bez obzira da li su ona praškasta, kristalna ili granulirana
da bez obzira koliko je napunjen sanduk, uvek zadržavaju podešenu količinu po hektaru
da se mogu lako podešavati kako za male, tako i za velike norme đubriva po hektaru i
da su tako konstruktivno urađeni da su laki za rad, manervisanje, punjenje, čišćenje i tehničko održavanje bez obzira da li su nošeni ili vučeni
Danas u poljoprivredi pored mehaničkih i posebnih, najviše u eksploataciji ima centrifugalnih i pneumatskih rasipača. Centrifugalnih rasipača ima više nošenih nego vučenih. Kod ovih rasipača radni organi za rasipanje đubriva mogu biti:
sa jednim diskom
sa dva diska
sa klatećom lulom ili cevi
Pneumatski rasipači su u većoj primeni kao vučeni. Ovi rasipači imaju veće zapremine sanduka nego centrifugalni. Pogon imaju od točkova za kretanje, a ventilator daje vazdušnu struju sa pogonom od traktora. Ova vazdušna struja nosi đubrivo do cevi sa otvorom koji pada na zemlju.
A sada malo više o radu nošenog rasipača. Tehnički podaci izgledaju ovako:
1. kapacitet rezervoara 304 l
2. širina rasipača đubriva:
granulirano 10 metara
mešana 10 metara
u prahu 6 metara
3. broj obrtaja kardanskog vratila 540 ◦/min.
4. učinak na čas pri 8 km/h:
granulirana 3,7 h
u prahu 3,0 h
5. optimalna radna brzina od 6 do 10 km/h
6. masa rasipača 150 kg
7. potrebna snaga traktora (30 – 40 KS) 26 – 30 KW

Šta kada se varijator na kombajnu raspadne? Posledice kvara i popravka!

Zapadni traktori: Zašto se kod nas servis traktora radi na 250 radnih sati, a na zapadu na 500 radnih sati?

Rad sa rasipačem

Za ispravan rad sa rasipačem mora se izvršiti podešavanje pogonskog točka. Osnovno pravilo je da se disk za rasipanje mineralnog đubriva uvek okreće u istom odnosu kao i pogonski točak kako bi se vršio normalan rad rasipača. Moramo imati u vidu da se tokom eksploatacije guma na pogonskom točku malo ili više istroši, pa nema dovoljno trenja sa diskom, i što ima za posledicu prokizavanje. Ukoliko dođe do istrošenja gume, da bi rasipač normalno funkcionisao potrebno je jače zategnuti pogonski točak čime se dobija jače trenje, a samim tim i bolji rad.
Ugao rasipanja đubriva vrši se promenom položaja krila na disku za rasipanje, a može i promenom položaja levka rasipača. Ukoliko se krila diska za rasipanje pomere suprotno od pravca kretanja samog diska, dobija se veći ugao rasipanja na desnoj strani traktorske linije. Ukoliko se krila za rasipanje pomere u pravcu okretanja diska, dobija se veći ugao rasipanja na levoj strani traktorske linije.
Krila diska za rasipanje su jednim krajem pričvršćena zavrtnjem, dok je drugi kraj krila moguće pomeriti u 3 različita položaja, kada se malo odvije zavrtanj.
Krajnji korisnik dobija rasipač gde su krila montirana u srednji položaj. U zavisnosti od vrste veštačkog đubriva koja se koriste, krila diska za rasipanje treba da budu u sledećim položajima:
nitratno đubrivo – prednji položaj
granulirano đubrivo – srednji položaj
đubrivo u prahu – zadnji položaj

Na rasipaču levak je smešten na gornji prsten rama i pričvršćen je sa 4 osigurača. Na gornjem prstenu rama rasipača nalazi se obeležen normalni levak rasipača (kako se fabrički isporučuje). Pomeranjem, odnosno popuštanjem 4 osigurača dobija se:
za suvo granulirana đubriva – pomeranje ispred
za vlažna đubriva – slabo granulirana – pomeranje nazad
U sanduku je smešten spiralni mešač, čiji je zadatak da đubrivo meša, sprečava grudvanje i gura đubrivo prema izlaznom otvoru. Rasipanjem diska lopatice zahvataju đubrivo, a centrifugalna sila ga izbacuje kroz otvor napolje. Veoma je bitno da spirala dodiruje levak rasipača po celom obimu i da se ne vrti samo u centru.

Podešavanje količine rasipanja đubriva

Da bi količina rasipanja bila što bliža uputstvu proizvođača između ostalog mora se voditi računa o sledećim parametrima:
brzina priključnog vratila 450 ◦/min.
suvo mineralno đubrivo
brzina kretanja traktora 6 – 10 km/h (optimalna 8 km/h)
disk za rasipanje udaljen od zemlje 80 cm
Po potrebi, visina diska može se menjati za 10 cm, ali pri ovome voditi računa da manja brzina priključnog vratila i niži položaj diska za rasipanje smanjuje širinu rasipanja. Da bi se dobilo ravnomerno bacanje, potrebno je održavati konstantnu brzinu kretanja traktora, a neravan teren na njivi doprinosi neravnomernom razbacivanju đubriva.

Podešavanje količine rasipanja

Da bi količina rasipanja bila što bliža uputstvu proizvođača rasipača između ostalog mora se voditi računa da je:
brzina priključnog vratila 450◦/min.
mineralno đubrivo suvo, nikako vlažno
disk za rasipanje 80 cm udaljen od tla
brzina kretanja traktora 8 km/h

Visina diska kod rasipača može se menjati za 10 cm. U tabeli rasipanja mineralnih đubriva data je orijentaciona norma kilograma po hektaru.

U načelu, praksa je pokazala da norma đubriva po tabeli koju daju proizvođači je više orijentaciona, ali može biti i tačna 100%. Ovo je iz prostog razloga jer zavisi i od obučenosti traktoriste, stanja rasipača, stanja traktora, vlažnosti zemljišta prethodne pripreme zemljišta itd.
Zbog ovoga, na početku rasipanja đubriva potrebno je ustanoviti stvarnu količinu raspipanja đubriva u datim uslovima. Ovo se može relativno lako ustanoviti ako u sanduk rasipača stavimo tačnu količinu đubriva, zatim izvršimo probno rasipanje po njivi i posle rasute sve količine izmerimo stvarnu potrošnju po obrascu:

P = 10.000/Š x s x k – ovo napisati u obliku razlomka

gde je: P – količina rasipanja kg/ha
Š – širina zahvata u metrima
s – pređeni put u metrima
k – kontrola količine đubriva u kg

D.P.