Naslovna Blog REČ STRUKE: Napast zvana sirak i kako izaći na kraj s njom

REČ STRUKE: Napast zvana sirak i kako izaći na kraj s njom

Saznajte zbog čega je teško istrebiti ovu biljku i koji su najefikasniji načini da se rešimo pošasti

1874
0

Piše: Milan Sudimac, Program menadžer za pesticide

Stručnjaci tvrde da je sve što raste tamo gde mu nije mesto ustvari korov, pa makar vam u kukuruzu preko noći nikla i najlepša i najcrvenija iz porodice Ruža.

Ova priča posvećena je najotpornijem od svih, korovu iz porodice sirkova. Da bismo razumeli ponašanje ove biljke, njenu neospornu otpornost i upornost i naučili kako da je kontrolišemo, potrebno je sagledati iz više aspekata. Jedan od njih su i morfološke osobine sirka i održavanje u prirodi.

Kontrolisanje korova odnosi se na primenu plodoreda i agrotehničkih mera, a poslednja među njima je primena herbicida. U praksi, primena herbicida je uvek prva i najlakša mera, dok su drugi postupci postali sekundarni.

Ali, važno je imati na umu da prirodu niko na duže staze nije prevario.

Razmnožavanje rizomskog sirka je jedan od faktora koji nam jasno ukazuje zašto je toliko otporan.

Sirak ima mogućnost da se razmnožava polnim putem (iz semena) i bespolnim (iz rizoma) zbog čega je borba protiv njega tako iscrpljujuća. Korovi su živi organizmi i traže način kako da se prilagode i tako održe svoju vrstu.

Korov protiv čoveka

Postoji nekoliko osobina koje krase semena korova koja im omogućavaju da ne niknu u isto vreme i samim tim nastave razviće u nekim narednim godinama.

Neravnomernost sazrevanja semena je jedan od načina prilagođavanja korova za opstanak. Cvetovi na biljci ili u cvastima imaju različit položaj, pa samim tim cvetaju u različito vreme. Pojedini korovi niču u različito vreme što omogućava i različito vreme cvetanja i plodonošenja. Pri žetvi useva ili zaoravanju strnjike, u zemljište dospevaju semena različite starosti što utiče na životnu sposobnost svakog semena.

Periodičnost klijanja semena je karakteristika kojom se korovi odupiru uticaju čoveka. Seme koje je ove godine dospelo na zemlju često nije u mogućnosti da klija i da novu biljku. Klijanje i nicanje je razvučeno na duži ili kraći period. Ova biološka osobina je važna za održavanje korovskih biljaka, jer bi u protivnom za kratko vreme mogli uništiti celokupnu populaciju korova.

Spasonosni herbicidi

Foto: agrotopvsg.rs

Ako posmatramo semenski sirak koji će u budućnosti postati rizomski, onda je borba sa njim daleko lakša nego sa rizomskim. Ako češće koristimo mere kao što su plodored i oranje, onda će naša borba biti znatno lakša, jer ćemo se češće susretati sa semenskim sirkom. Kod naših proizvođača postoji navika da se pre opredeljuju za tretmane posle nicanja korova i gajenog useva jer primena herbicida daje rezultat odmah.

U budućnosti tretmani pre nicanja (pre em) treba da budu oslonac u zaštiti, jer se tako uspešno oslobađamo semena travnih korova. Proizvodi koji su obeležili prethodni period, a koriste se kao zemljišni herbicidi su Telus i Zeazin. U kontroli travnih semenskih korova posebnu ulogu ima Telus (s-metolahlor).

Primenom Telusa (u periodu posle setve, a pre nicanja), oslobađamo se ogromne populacije travnih korova, pre nego što se iz semena razviju u pošast. Takođe, ne postoji mogućnost nastanka otpornosti na ove herbicide.

Međutim, ako govorimo o kontroli ovog korova, onda na scenu stupaju neki drugi herbicidi. Rizomi sirka su podzemni organi koji mu omogućavaju da opstane svih ovih godina.

Borba za opstanak

Često se iznenadimo kada posle oranja vidimo ogromnu masu rizoma van zemlje i shvatimo ogroman potencijal. Rizomi se sastoje iz velikog broja segmenata, odnosno pupoljaka, a iz svakog od njih se može razviti nova biljka. Dinamika pojave zelenih biljnih delova iznad zemlje u velikoj meri zavisi od temperature zemljišta. U prošlosti se dešavalo da već krajem aprila imamo pojavu rizomskog sirka.

To se obično dešava u toplijim prolećima kada se površinski sloj zemlje zagreje pri čemu se aktiviraju pupoljci iz rizoma neposredno ispod površine zemlje. Interesantno je da su rizomi različito pozicioniranu u zemljištu. Mogu biti postavljeni vodoravno što bi sa aspekta zaštite bilo najinteresantnije iz razloga što bi se istovremeno aktivirali skoro svi pupoljci iz rizoma. Delovi rizoma koji se nalaze u dubljim slojevima zemlje kasnije se zagrevaju, pa i kreću kasnije što dodatno otežava kontrolu.

Delovi rizoma koji se nalaze dublje u zemlji mogu biti apsolutno u stanju mirovanja, izgledaju suvo i braonkaste su boje, pa je i primena herbicida bez efekta. To je borba za opstanak.

Čovek protiv korova

Pri ranoj pojavi sirka proizvođači su prinuđeni da urade i dva tretmana. U tom slučaju moraju voditi računa o dozi sredstva. Postoje selektivniji i manje selektivni herbicidi u suncokretu, soji i šećernoj repi.

Važno: Primena većine herbicida na visokim temperaturama izazivaju nastanak ožegotina, pa zato treba birati proverene i bezbedne preparate.

Proizvođači su često u zabludi da promenom naziva preparata menjaju i aktivnu materiju. Postoje nekoliko hemijskih grupa preparata koji se mogu primenjivati i treba ih svake godine rotirati, jer za sada ne postoji problem sa efikasnošću. Sve ovo ne znači da jednoličnom primenom nećemo postići sličan efekat kao kod kukuruza. Upravo iz tih razloga pričamo o FLUPISORU i PANTERI, herbicidima za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Flupisor je proizvod koji je svoje mesto na tržištu izborio kvalitetom. Koristi se već godinama i pokazuje odlične rezultate.

Efikasna rešenja za uporne napasti

Fotografija: Tatjana Mironović 27.2.2017. lokalitet Rarovac

UPUTSTVO: Aktivna materija fluazifop p butil iz herbicida Flupisor jedna je od najselektivnih. Ovaj herbicid važi za efikasan i maksimalno bezbedan po usev. Preporučena doza je 1,2 l po hektaru. Pantera je izuzetno selektivan. Proizvod je koji pokazuje izrazitu efikasnost na tvrdokorne travne korove muhare, pirevine i zubače, ali i na sve ostale uskolisne korove. Karakteriše ga veoma brzo delovanje i izuzetna pokretljivost. Brzo nakon primene odlazi u rizome i u potpunosti uništava korove u korenu. Primenjuje se u količini od 1,5 l/ha.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je sirak super korov koji opstaje sve ove godine.

MERE: Plodored je mera koja ima najveći uticaj na smanjenje populacije sirka. Upravo ta mera se u praksi i ne koristi dovoljno što je jedan od razloga intenzivne pojave rizomskog sirka. Da bi smo dobili bitku protiv ovog korova neophodno je primenjivati plodored, ugarenje, primene totala nakon žetve pšenice i suncokreta, a herbicide na kraju.