Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Setvena tehnika: OBJAŠNJENO U DETALJE!

Setvena tehnika: OBJAŠNJENO U DETALJE!

1182
0

Nezaobilazan deo ratarske proizvodnje su sejalice najnovije generacije, koje su prvenstveno namenjene za setvu okopavine, tako i za strnine i sitno seme. Najčešće se radi o nameni za preciznu i brzu setvu.

Sejalice najnovije generacije karakteriše visoki otvarač koji produbljuje setvenu brazdicu i pravi je jednako za svaki par tanjira, konusni i konkavni. Postoji i raoni produbljiač brazdice koji omogućava da svako seme bude posejano na jednakoj dubini, iza koge je postavljen pritisni točak na kome se podešavaju ugao i pritisak.

Pritisak u setvenoj bateriji je oko 230 kg. Sejalice su apsolutno podesive hidraulično iz kabine traktora, a setvene sekcije se mogu postaviti na međusobnom rastojanju od 35 cm do 80 cm.

Na terminal sejalice u kabini traktora vozač ima pregled broja zrna, kao i informacije o pozicijama gde je seme posejano tako da ne može doći do duple setve.Setvene baterije rade tako da postižu tačnu distribuciju semena i precizno ulaganje pri radnoj brzini od 18 km/h.

Za setveni uređaj je karakteristično da radi sa natpritiskom, a da nema zaptivki, a samim tim nema ni trenja, pa ni habanja. Svaku setvenu jedinicu pogoni integrisani elektromotor sa funkcijama koje obezbeđuju varijabilnu setvu. Svaka setvena jedinica obično ima rezervoar otprilike za seme zapremine 60l.

Pneumatske sejalice manjih dimenzija namenjene su pre svega za rad na manjim i srednjim gazdinstvima, s obzirom na to da se proizvodi u varijantama radno zahvata od 3 m do 4,5 m. Rezervoar za seme ima zapreminu od 750l, koji se takođe može povećati nadogradnjom.

Posebno važno za ratare koji imaju manje površine!

Ovaj tip sejalice ima prednost, između ostalog, malu visinu, te je punjenje semenom lako, kalibracija je takođe jednostavna, a mašina od 4,5 metara je lako sklopiva na transportnu od 3 metra. Točkovi na sejalici se takođe mogu podešavati.

 

 

M.S.