Naslovna Vesti SIVA TRULEŽ VINOVE LOZE: gubici u prinosu mogu dostići i do 20...

SIVA TRULEŽ VINOVE LOZE: gubici u prinosu mogu dostići i do 20 %!

692
0

Siva trulež vinove loze, koju prouzrokuje patogen Botritis cinerea, jedna je od najznačajnih bolesti vinove loze. Široko je rasprostranjena, naročito u intenzivnoj proizvodnji vinove loze. Ovaj patogen može napraviti ogromne štete pre svega kod osetljivih sorti vinove loze sa zbijenijim tipom grozda. Gubici u prinosu mogu dostići čak i do 20%, a troškovi kontrole ovog oboljenja su izuzetno veliki.

Sorte koje imaju bujnu lisnu masu sa tankom pokožicom su osetljivije na pojavu truleži. Neophodno je znati da nisu sve sorte podjednako osetljive na trulež (Botritis). Sorte koje su veoma osetljive na sivu trulež su chardonney i italijanski rizling dok su osetljive sorte muscat ottonel, pinot noir i sauvignon blanc. Slabo
osetljive sorte vinove loze na ovu bolest su cabernet sauvignon i merlot.

siva trulez grozdja
Foto Agrosava

Gljiva prezimljava u pupoljcima odakle kasnije prelazi i inficira lišće. Prvi simptomi se mogu obrazovati i na mladom lišću i ostati u latentnom stanju sve do sazrevanja. U povoljnim uslovima simptomi mogu biti odmah vidljivi i na lišću. Gljiva
može biti neaktivna zbog niskog sadržaja šećera i prisustva kiselina u bobici, a aktivira se prilikom omekšavanja bobica kada nivo šećera u bobicama dostigne 6–8%. Širenje infekcije potpomognuto je pojavom učestalih kiša, vetrom i rosom.

Mehanička oštećenja nastala usled ishrane insektima i pticama doprinose širenju zaraze.
Kada se trulež pojavi kasnije tokom vegetacije, bolest se znatno teže može kontrolisati, zato što je velika lisna masa koja onemogućava kvalitetno nanošenje fungicida i zaštitu vinove loze od ovog patogena.

siva trulez vinove loze
Foto Agrosava

Siva trulež: Adekvatan tretman

Broj prskanja koji je neophodan da bise regulisalo ovo oboljenje zavisi od pritiska bolesti, vremenskih uslova i osetljivosti sorte vinove loze. Manji broj tretmana se izvodi kada je vreme suvo kao i u vinogradima koji u prethodnim godinama nisu imali probleme sa ovom bolešću. Postoji veliki broj fungicida – botriticida koji se mogu primeniti u suzbijanju sive truleži vinove loze koji nisu podjednakog stepena efikasnosti. Veoma je važno upotrebljavati fungicide iz različitih hemijskih grupa kako bi se sprečila pojava rezistentnosti.

Da bi se Botritis držao pod kontrolom, presudno je nekoliko ključnih momenata kada je potrebno primenjivati fungicide kako bi ostvarili kvalitetnu zaštitu zasada vinove loze.
Faze razvoja vinove loze kada se moraju primeniti preparati su:
• faza precvetavanja
• faza pred zatvaranje grozda (kada je bobica veličine graška)
• faza šarka ili omekšavanja bobica
• 7 dana pred berbu vinove loze

Precvetavanje je veoma osetljiva faza vinove loze kada siva plesan ostvaruje zarazu. Gljivica Botrytis cinerea kao saprofit naseljava ostatke odbačenih cvetova (prašnici, kapice).

„13_Rosenmuskateller_Anteiterhof_(1)“, Foto: Bauer Karl, licencirano pod CC BY-SA 3.0
Izvor: Wikimedia Commons

U uslovima povećane vlažnosti, kada dolazi do slabijeg
čišćenja grozdića (slab vetar, kiša), gljiva se ishranjuje ugljenim hidratima iz ostatka cvetova gde kasnije prodire u
zelenu bobicu, peteljku i peteljčicu.

Ako cvetne kapice nisu odbačene obavezno treba uraditi tretman. Ovu fazu nazivamo zelena trulež. U ovoj fazi preporuka je da se primeni preparat Ciprodex u količini primene od 1,5 l/ha. Preparat se dobro vezuje za biljne delove i predstavlja odličan izbor za prvi tretman.

Izvor: Agrosava

Idealni preparati da se siva trulež sanira

Faza dodirivanja bobica, pred zatvaranje grozda je takođe veoma osetljiva faza, zato što prilikom dodirivanja bobica dolazi do trenja i oštećivanja bobica. Ako je ova faza praćena i padavinama zbog čega grozd ostaje duži period vlažan,to je signal za tretman. Za ovu namenu preporuka za primenu je fungicid novije generacije Dekada (boskalid) sa veoma dobrim delovanjem na sivu trulež u dozi primene od 1,2 l/ha. Pored preventivnog, fungicid pokazuje kurativno i eradikativno delovanje.

Faza šarka, kada dolazi do omekšavanja pokožice bobica, i kada kreće nagli priliv šećera, upravo tada gljiva direktno prodire u bobice. Jak napad nastaje nakon padavina i naglog nalivanja bobica, pri čemu pokožica ne uspeva da isprati porast i kada dolazi do pucanja pokožice koja predstavlja ulazna vrata za nastanak infekcije. Pojava grada u ovoj fazi porasta
vinove loze takođe podstiče razvoj sive truleži. U ovoj fazi potrebno je primeniti kombinaciju dva fungicida: Teldor 500SC u koncentraciji primene od 0,1 %, koji ima karencu od 7 dana i fungicid Dekada u dozi primene od 1,2 l/ha.

Izvor: Agrosava

Pred berbu, 7 dana pre same berbe, u godinama sa povoljnim uslovima za razvoj sive truleži ovaj tretman je obavezan, jer u velikoj meri može da smanji pritisak oboljenja. Obavezno primenjivati preparate sa kraćom karencom kao što je
Teldor 500 SC (0,1 %).

Ostale agrotehničke mere

Pored primene hemijskih mera koje su neizbežne, potrebno je primenjivati i druge agrotehničke mere koje u velikoj meri mogu da doprinesu smanjenju nastanka infekcije. Jedna od takvih mera je ishrana vinograda, koja bi trebalo da bude dobro izbalansirana kako se ne bi potencirala pojava truleži. Pravac redova treba da je postavljen u smeru duvanja najčešćih vetrova, kako bi se postigla dobra provetrenost i samim tim da se umanji rizik od zaraze. Potrebno je uklanjati lišće oko grozdova pred berbu, zbog lakšeg i bržeg sušenja.

Image by freepic.diller on Freepik

S obzirom da su povrede na bobicama jedan od značajnih uzročnika za novonastale infekcije, potrebno ih je sprečiti.
Veoma je važno redovno suzbijanje grožđanog moljca jer su otvori nastali prilikom njihove ishrane na vinovoj lozi, pogodna sredina za prodor patogena. Možda jedna od najbitnijih stvari je izbor sortimenta i potrebno je saditi sorte vinove loze koje
nemaju jako zbijene grozdove.

Kombinovanjem različitih tehnika može se postići kvalitetna zaštita vinograda bez prisustva sive truleži.

Dipl.inž.polj. Milan Sudimac

Pročitajte i: Trenutno stanje u poljoprivredi