Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Šta sve utiče na OPADANJE VLAGE u zrnu kukuruza?

Šta sve utiče na OPADANJE VLAGE u zrnu kukuruza?

997
0

Zrno kukuruza je jedan živ organizam, a da bi se povećala njegova vrednost na tržištu, pa i da bi bilo bezbedno za ishranu stoke, zna se, procenat vlage mora da bude nizak. Od momenta formiranja zrna, do njegove fiziološke zrelosti, sadržaj vlage opadne sa 85 na 30 odsto. Pojava crnog sloja, označava završetak akumulacije suve materije u zrnu, pa se i preostali sadržaj vlage oslobađa iz zrna fizičkim procesom isparavanja, objašnjavaju stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U promeni uslova kukuruznog zrna veliku ulogu igra voda, svojim oblikom vezivanja i ukupnim sadržajem u zrnu, vazduh, toplota i mikroorganizmi. Poslednji, mikroorganizmi mogu biti glavni uzrok narušavanja zdravstvene ispravnosti kukuruza, pa ispravnim sušenjem i skladištenjem ovo se sprečava.

Treba napomenuti i da mnogi ratari ističu da je vrlo skupo sušenje zrna i dosta treba odvojiti od same vrednosti proizvoda. Cena sušenja se najčešće naplaćuje u robi odnosno proizvodu i što je on jeftiniji, to je ova opcija skuplja za same ratare.

Pročitajte još kako Sremci suše kukuruz uz pomoć biodizela od soje

Na osnovu većeg broja istraživanja ustanovljeno je da se dnevni gubici vlage kreću od 0,5 odsto kada je dnevna temperatura sedam stepeni, pa do 0,75 odsto, pri dnevnoj temperaturi od 12 stepeni.

Što se tiče fiziološke zrelosti, pravilo je da raniji hibridi dostižu fiziološku zrelost ranije jer su dnevne temperature više, pa samim ti i otpuštanje vlage je brže. Zato, mnogi stručnjaci pored izbora hibrida, preporučuju raniju setvu.

Čitajte i o skladištenim kapacitetima za kukuruz u Srbiji

Značajnu ulogu u stepenu otpuštanja vlage igraju i morfološke karakteristike. Na primer, manji broj i tanji ovojni listovi klipa doprinose bržem otpuštanju vlage, takođe i što pre ovojni listovi odumru i izgube svoju funkciju, brže će se vlaga otpustiti. U ovom slučaju jedno postoji opasnost od napada štetočina i bolesti. Klipovi koji su orijentisani ka dole sprečavaju dodatno akumulaciju vode, međutim, mogu usled težine i da se otkinu i padnu na zemlju.

Zato stručnjaci podsećaju da je važno izbalansirati način kojim će biti zadovoljini svi kriterijumi za dobijanje hibrida visokog potencijala rodnosti, kao i toleranstnost prema spoljnim faktorima stresa.

 

Julijana El Omari