Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo Stanje u stočarstvu

Stanje u stočarstvu

585
0

Prema informacijama Republičkog zavoda za statistiku, broj stoke u Republici Srbiji prema stanju zabeleženom 1. decembra 2015. godine, a u poređenju sa prethodnim rezultatima, ima više trend opadanja nego rasta, ukupan broj svinja veći je za 1,5%, ovaca za 2,3% i živine za 1,6%, dok je manji broj goveda za 0,5%, koza za 7,2% i konja za 2,5%.

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (47,2% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (40,9%). U odnosu na desetogodišnji prosek (2005–2014), ukupan broj goveda manji je za 8,1%, svinja za 4,8%, koza za 16,3%, konja za 9,6% i živine za 4,2%, a veći je broj ovaca za 13,4%.

Shodno ovim podacima može da se zaključi koliko je nestabilna situacija kada je stočarstvo u Srbiji u pitanju. Kada bismo ove podatke poredili sa trenutnom situacijom, više je nego očigledno da bi bili izuzetno drugačiji, jer uvidom na terenu beleži se pad u gajenju gotovo svih stočarskih vrsta, osim ovaca i koza, jer je u gajenju ovih životinja prepoznat način za zaradu i profit. Ujedno uvoz mesa i prerađevina još uvek ne može da ugrozi ove grane stočarstva jer je povećana potražnja za mesom i prerađevinama od ovih životinja.

 

Zoran Slepčević – novinar