Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Suzbijanje KOROVA na strništu! Da li treba žuriti sa upotrebom HERBICIDA?

Suzbijanje KOROVA na strništu! Da li treba žuriti sa upotrebom HERBICIDA?

584
0

Žetva je prošla, svi znamo kakva je bila cena, kako je protekao otkup i izvoz, ostalo je prazno strnište i nedovršen posao za naše ratare. Radovi se nastavljaju, treba što bolje pripremiti zemljište naredni usev, a ujedno uštedeti i voditi računa o plodnosti zemljišta ali i zaštiti životne sredine!

Korovi koji se najčešće javljaju u strništu su višegodišnji i jednogodinšnji uskolisni korovi kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens) i palamida (Cirsium arvense).

Ne treba ŽURITI sa upotrebom HERBICIDA!

Plitko oranje je agrotehnička mera koju su preporučivali mnogi stručnjaci, na prosečnom gazdinstvu koje ima prosečno po nekoliko hektara pod ovom kulturom je to u nekom slučaju opravdano, ali situacija kakvu danas poznajemo je malo drugačija.
Sve su veće površine, imamo dosta ratara sa velikim površinama, gde je svaki litar goriva BITAN i preračunat.

Tanjiranje strništa ima mnogo prednosti u odnosu na plitko oranje, među kojima su širina zahvata, manji utrošak goriva odnosno efektivnost u radu, stvaranje rastresitog sloja zemljišta na površini koja je sitnije strukture.

Ono što je veoma bitno napomenuti, a retko se pominje i često izostavlja jeste SABIJANJE zemljišta, uticaj na strukturu i rastresitost, ali najvažnije, prisustvo mikroorganizama koji razlažu biljne ostatke i pretvaraju ih u organsku materiju.

U naučno-istaživačkim radovima su praćeni rezultati kako na aktivnost mikroorganizama utiče smanjivanje pritiska koje guma stvara na zemljište, upotrebom duplih točkova i smanjivanjem sabijanja zemljišta.

Manji pritisak vazduha u gumama rezultuje većoj dodirnoj površini sa podlogom, odnosno zemljištem, samim tim se opterećenje raspoređuje ravnomerno, što pri radovima sa velikom i teškom mehanizacijom znači manje sabijanje zemljišta.

REZULTATI ISTRAŽIVAČA I PODATAK VEOMA BITAN ZA RATARE!

Broj i enzimska aktivnost mikroogranizama je VEĆI u rastresitom u odnosu na sabijeno zemljište, takođe mikrobiološka aktivnost je bila najintenzivnija u toku vegetacijske sezone, a najslabija na kraju sezone, tako da ne treba čekati mnogo na ovu operaciju.

foto: V. Vučić
foto: V. Vučić

Sve je ovo bitno iz razloga da veći broj mikroorganizama rezultuje boljem razlaganju biljnih ostataka, a sve u cilju poboljšanja fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.

HERBICIDE je nužno primeniti u slučaju prezakorovljenosti parcela, ali u propisanim količinama.

 

M.S.