Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu

1847
261

Kukuruz je u prethodnom periodu prošao kroz različite teškoće, počevši od napada pipe, do niskih temperatura što je dovelo do nemogućnosti usvajanja hraniva iz zemljišta. Sada kad se stanje stabilizovalo, preostaje nam redovna mera, a to je suzbijanje korova. Širokolisni korovi u ovoj fazi predstavljaju najveći problem, jer su velika konkurencija kukuruzu po pitanju hraniva, svetlosti i vlage u zemljištu. Da bi se biljka kukuruza normalno razvijala neophodno je parcelu osloboditi prisustva pre svega širokolisnih korova, ali ništa manji značaj nemaju ni uskolisni među kojima prednjači divlji sirak iz rizoma. U nastavku nudimo nekoliko opcija za uspešno suzbijanje korova, uz napomenu da se svi listovi kod kukuruza broje.
Ako se kukuruz nalazi u fazi do pet razvijenih listova za suzbijanje širokolsinih korova koristi se Colosseum 0,6 l/ha + Zeazin 1,2 l/ha, ukoliko su na parceli prisutni i uskolisni korovi ovoj kombinaciji se može dodati i preparat Nikosav u količini 1,25 l/ha.

Kad je kukuruz prošao razvojnu fazu pet listova, u tom slučaju koristimo preparate na bazi drugih aktivnih supstanci, a predlog šta možete uraditi je sledeći: 
Ako se kukuruz nalazi u fazi do sedam razvijenih listova, za suzbijanje širokolsinh korova koristi se preparat Tvister u količini 2-2,3 l/ha. Ovaj preparat sadrži dve aktivne supstance i deluje na sve širokolisne korove koji se mogu naći na našim njivama. Ukoliko su na parceli prisutni i uskolisni korovi ovom preparatu se može dodati i preparat Nikosav u količini 1,25 l/ha.
Ako je kukuruz u fazi osam razvijenih listova, što predstavlja i poslednji momenat za primenu herbicida, koristimo preparat Intermezzo 0,2 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus, ukoliko su na parceli prisutni i uskolisni korovi i ovoj kombinaciji se može dodati preparat Nikosav u količini 1,25 l/ha.
Ovde su vam ponuđene opcije kada, kojim preparatima i u kojim količinama primene možete koristiti sredstva za suzbijanje korova u kukuruzu, a ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se stručnoj službi kompanije Chemical Agrosava na telefon 011/7852-767

 M.Sc. Dejan Reljin